Aykut BORA ile Çalışan Memnuniyeti Röportajı

4 Haziran 2024 Görsel

Değerli okuyucularımız,

Bugün, iş dünyasında çalışan memnuniyeti ve insan kaynakları yönetimi konularında derinlemesine bilgi ve tecrübe sahibi bir isimle, Sayın Aykut Bora ile birlikteyiz. Kendisi, iş dünyasında pek çok önemli başarılara imza atmış, çeşitli ödüllerle taçlandırılmış ve insan kaynakları alanında önemli sorumluluklar üstlenmiştir.

Moderatör: Merhaba sayın BORA, bugünkü röportajımızda çalışan memnuniyetini ele alacağız. Sizce çalışan memnuniyeti nedir ve neden önemlidir?

Aykut BORA: Çalışan memnuniyeti, çalışanların işlerinden ve işverenlerinden ne kadar memnun olduklarının bir göstergesidir. Morali yüksek, motive ve şirkete bağlı çalışanlar, daha üretken, daha az devamsızlık ve daha fazla müşteri memnuniyeti sağlayarak işletmenin başarısına katkıda bulunurlar.

Moderatör: Şirketinizdeki çalışanların işlerinden ne kadar memnun olduğunu düşünüyorsunuz?

Aykut BORA: Çalışan memnuniyetini ölçmek için anketler, odak grupları ve birebir görüşmeler gibi çeşitli yöntemler kullanıyoruz. Sonuçlar genel olarak memnuniyet verici, ancak her zaman iyileştirmeye yer var. Çalışanlarımızın %80'i işlerinden memnun olduğunu ve şirkete bağlı hissettiğini bildiriyor.

Çalışan memnuniyeti, her şirket için önemli bir konudur. Morali yüksek, motive ve şirkete bağlı çalışanlar, daha üretken, daha az devamsızlık ve daha fazla müşteri memnuniyeti sağlayarak işletmenin başarısına katkıda bulunurlar.

Şirketimizde çalışan memnuniyetini ölçmek için anketler, odak grupları ve birebir görüşmeler gibi çeşitli yöntemler kullanıyoruz. Sonuçlar genel olarak memnuniyet verici, ancak her zaman iyileştirmeye yer var. Çalışanlarımızın %80'i işlerinden memnun olduğunu ve şirkete bağlı hissettiğini bildiriyor.

Çalışan Memnuniyetini Etkileyen Faktörler:

Çalışan memnuniyetini etkileyen birçok faktör vardır. Şirketimizdeki çalışan memnuniyetini etkileyen en önemli faktörlerden bazıları şunlardır:

 • Ücret ve Yan Haklar: Rekabetçi ücretler ve kapsamlı sosyal ve yan haklar sunmak, çalışanların kendilerini takdir edilmiş ve değerli hissetmelerine yardımcı olabilir.
 • İş-Yaşam Denge: Çalışanların iş-yaşam dengesini korumasına yardımcı olmak için esnek çalışma saatleri, telekomünikasyon seçenekleri ve sağlık ve zindelik programları sunuyoruz.
 • Kariyer Gelişimi: Çalışanların kendilerini geliştirmelerine ve yeni beceriler kazanmalarına yardımcı olmak için çeşitli kariyer gelişimi ve eğitim fırsatları sunuyoruz.
 • Tanınma ve Ödüller: Başarıları ve katkıları için çalışanları tanımak ve ödüllendirmek, motivasyonu ve bağlılığı artırabilir.
 • Çalışma Ortamı: Temiz, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanların rahat ve üretken hissetmelerine yardımcı olabilir.
 • Yönetim: Çalışanların adil, tutarlı ve destekleyici bir şekilde yönetilmesi önemlidir. Bu, net hedefler belirlemeyi, geri bildirimde bulunmayı, çalışanları motive etmeyi ve çatışmaları çözmeyi içerir.
 • İletişim: Açık ve şeffaf iletişim, çalışanların kendilerini değerli hissetmelerine ve şirkete bağlı hissetmelerine yardımcı olabilir. Düzenli olarak çalışanlarımızla iletişim kurmaya ve önemli konular hakkında onları bilgilendirmeye çalışıyoruz.
 • Takım Çalışması: Güçlü bir takım ruhu geliştirmek ve çalışanların birbirleriyle işbirliği yapmalarını teşvik etmek önemlidir. Ekip oluşturma etkinlikleri düzenliyoruz ve açık iletişimi teşvik ediyoruz.
 • Şirket Kültürü: Güçlü bir şirket kültürü ve değerleri, çalışanlara ait olma ve bir amaca katkıda bulunma duygusu verir. Bu da motivasyonu ve bağlılığı artırabilir.

Çalışan Memnuniyetini Artırmak için Yaptıklarımız:

Çalışan memnuniyetini artırmak için sürekli olarak adımlar atıyoruz. Yaptığımız bazı şeyler şunlardır:

 • Anketler ve Geri Bildirim: Düzenli olarak çalışan memnuniyeti anketleri yapıyoruz ve çalışanlardan geri bildirim alıyoruz. Bu geri bildirimi, çalışma ortamımızı ve çalışan deneyimini geliştirmek için kullanıyoruz.
 • Kariyer Gelişimi: Çalışanların kendilerini geliştirmelerine ve yeni beceriler kazanmalarına yardımcı olmak için çeşitli kariyer gelişimi ve eğitim programları sunuyoruz.
 • Tanınma ve Ödüller: Başarıları ve katkıları için çalışanları tanımak ve ödüllendirmek için çeşitli programlarımız var.
 • Sağlık ve Zindelik: Çalışanların sağlıklı kalmalarına yardımcı olmak için sağlık ve zindelik programları sunuyoruz.
 • Sosyal Etkinlikler: Çalışanların birbirleriyle bağlantı kurmasına ve eğlenmesine yardımcı olmak için sosyal etkinlikler düzenliyoruz.
 • İletişim: Çalışanlarımızla açık ve şeffaf bir şekilde iletişim kurmaya çalışıyoruz. Düzenli olarak çalışanlarımızla toplantılar yapıyoruz ve önemli konular hakkında onları bilgilendiriyoruz.
 • Yönetim Eğitimi: Yöneticilerimize etkili yönetim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için eğitim programları sunuyoruz.

Moderatör: Çalışanlar, iş yerindeki iş birliği ve takım ruhunu nasıl değerlendiriyorlar?

Aykut BORA: İş birliği ve takım ruhunun bizim için çok önemli olduğuna inanıyoruz ve bunu teşvik etmek için birçok girişimimiz var. Ekip oluşturma etkinlikleri düzenliyoruz, açık iletişimi teşvik ediyoruz ve çalışanların birbirleriyle işbirliği yapmalarını kolaylaştıran teknolojilere yatırım yapıyoruz. Anketlerimiz, çalışanlarımızın büyük çoğunluğunun iş yerinde güçlü bir iş birliği ve takım ruhu hissettiğini gösteriyor.

Moderatör: Şirket kültürü ve değerleri çalışan memnuniyetini nasıl etkiler?

Aykut BORA: Güçlü bir şirket kültürü ve değerleri, çalışanlara ait olma ve bir amaca katkıda bulunma duygusu verir. Bu da motivasyonu ve bağlılığı artırabilir. Şirketimiz, dürüstlük, saygı ve iş birliğine dayalı bir kültürü teşvik ediyor. Çalışanlarımızın %90'ı şirket kültürümüzün kendilerini motive ettiğini ve işe gelmeyi daha keyifli hale getirdiğini söylüyor.

Moderatör: Çalışanlar, liderlik ve yönetimden ne tür destek bekliyorlar?

Aykut BORA: Çalışanlarımızın, net hedefler belirleyen, geri bildirimde bulunan ve onları destekleyen liderlere sahip olmalarını istiyoruz. Ayrıca, çalışanların fikirlerini dinlemeye ve onları karar verme sürecine dahil etmeye açık liderler de istiyoruz. Anketlerimiz, çalışanlarımızın büyük çoğunluğunun liderlerimizden aldıkları desteği yeterli bulduğunu gösteriyor.

Moderatör: İş yükü, stres ve iş-yaşam dengesi çalışan memnuniyetini nasıl etkiler?

Aykut BORA: İş-yaşam dengesini korumak ve çalışanlarımızın aşırı yüklenmelerini önlemek bizim için önemlidir. Bunu, esnek çalışma saatleri, telekomünikasyon seçenekleri ve sağlık ve zindelik programları sunarak yapıyoruz. Anketlerimiz, çalışanlarımızın çoğunluğunun iş yükünü yönetilebilir bulduğunu ve iş-yaşam dengesini sağlayabildiklerini gösteriyor.

Moderatör: Kariyer gelişimi ve eğitim fırsatları çalışanların memnuniyetini artırır mı?

Aykut BORA: Evet, çalışanlarımızın kendilerini geliştirmelerine ve yeni beceriler kazanmalarına yardımcı olmak için çeşitli kariyer gelişimi ve eğitim fırsatları sunuyoruz. Bu, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırabilir ve işten memnuniyetlerini sağlayabilir. Anketlerimiz, çalışanlarımızın büyük çoğunluğunun sunduğumuz kariyer gelişimi ve eğitim fırsatlarından memnun olduğunu gösteriyor.

Moderatör: Çalışanlar, geri bildirim süreçlerini nasıl değerlendiriyorlar?

Aykut BORA: Geri bildirimin çalışan gelişimi ve performans yönetimi için önemli olduğuna inanıyoruz. Düzenli olarak geri bildirim sağlayan ve çalışanların geri bildirimlerini dinlemeye ve bunlara yanıt vermeye açık bir geri bildirim kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. Anketlerimiz, çalışanlarımızın çoğunluğunun geri bildirim süreçlerimizin adil ve yararlı olduğunu bulduğunu gösteriyor.

Moderatör: Uzaktan çalışma ve esnek çalışma düzenleri çalışan memnuniyetini nasıl etkiler?

Aykut BORA: Uzaktan çalışma ve esnek çalışma düzenleri, çalışanlara iş-yaşam dengesini sağlamalarında ve işyerinde daha fazla özerklik hissetmelerinde yardımcı olabilir. Bu da motivasyonu ve bağlılığı artırabilir. Şirketimiz, çalışanların ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre uzaktan çalışma ve esnek çalışma seçenekleri sunmaktadır. Anketlerimiz, uzaktan veya esnek saatlerle çalışan çalışanlarımızın çoğunluğunun bu düzenlemelerden memnun olduğunu gösteriyor.

Moderatör: Çalışanlar, şirketin misyon ve vizyonunu ne kadar önemsiyorlar?

Aykut BORA: Şirketin misyonu ve vizyonunun, çalışanlara bir amaç duygusu ve bir amaca katkıda bulunma duygusu sağlayabileceğine inanıyoruz. Çalışanlarımızın şirketimizin misyonu ve vizyonuyla uyumlu hissetmelerini ve bu hedeflere ulaşmak için katkıda bulunmak istemelerini istiyoruz. Anketlerimiz, çalışanlarımızın çoğunluğunun şirketimizin misyonu ve vizyonunu anladığını ve bununla uyumlu hissettiğini gösteriyor.

Moderatör: Çalışanlar, iş yerindeki iletişim ve şeffaflığı nasıl değerlendiriyorlar?

Aykut BORA: Açık ve şeffaf iletişimin, çalışanların kendilerini değerli hissetmelerine ve şirkete bağlı hissetmelerine yardımcı olduğuna inanıyoruz. Düzenli olarak çalışanlarımızla iletişim kurmaya ve önemli konular hakkında onları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ayrıca, çalışanların fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Anketlerimiz, çalışanlarımızın çoğunluğunun iş yerindeki iletişim ve şeffaflıktan memnun olduğunu gösteriyor.

Moderatör: Şirketin sağladığı sosyal ve yan haklar çalışan memnuniyetini nasıl etkiler?

Aykut BORA: Çalışanlarımızın refahını ve mutluluğunu önemsiyoruz ve bu nedenle onlara rekabetçi ücretler ve kapsamlı sosyal ve yan haklar sunuyoruz. Bu, çalışanların kendilerini takdir edilmiş hissetmelerine ve işyerinde değerli hissetmelerine yardımcı olabilir. Anketlerimiz, çalışanlarımızın çoğunluğunun sunduğumuz sosyal ve yan haklardan memnun olduğunu gösteriyor.

Moderatör: Çalışanlar, işlerini yaparken ne tür zorluklarla karşılaşıyorlar?

Aykut BORA: Her işte olduğu gibi, işyerimizde de bazı zorluklar var. Çalışanlarımızın en sık karşılaştığı zorluklardan bazıları şunlardır:

 • Yüksek iş yükü: Bazen çalışanlarımızın iş yükleri çok fazla olabilir ve bu da strese ve tükenmişliğe yol açabilir.
 • Yetersiz kaynaklar: Bazen çalışanlarımızın işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları kaynaklara erişimi olmayabilir.
 • Zayıf iletişim: Bazen çalışanlar arasında veya çalışanlar ve yöneticiler arasında zayıf iletişim olabilir.
 • Değişim yönetimi: Şirket politikaları veya prosedürleri değiştiğinde, çalışanlar bu değişikliklere uyum sağlamakta zorlanabilirler.

Bu zorlukların farkındayız ve bunları ele almak için çalışıyoruz. İş yükünü yönetmek için daha iyi yöntemler geliştirmeye, kaynaklara erişimi iyileştirmeye, iletişimi geliştirmeye ve değişiklik yönetimi sürecimizi iyileştirmeye çalışıyoruz.

Moderatör: Çalışanlar, iş arkadaşları ve yöneticilerle ilişkilerini nasıl değerlendiriyorlar?

Aykut BORA: Güçlü iş arkadaşları ve yöneticilerle ilişkiler, çalışanların işyerinde mutlu ve motive hissetmelerine yardımcı olabilir. Çalışanlarımızın çoğunluğunun iş arkadaşları ve yöneticilerle güçlü ilişkileri olduğunu ve işyerinde desteklendiğini ve değer verildiğini hissettiğini gösteriyor.

Çalışanların iş arkadaşları ve yöneticilerle ilişkileri, işyerinde mutluluk ve motivasyonlarının temel belirleyicilerinden biridir. Güçlü ve olumlu ilişkiler, çalışanların kendilerini değerli hissetmelerine, işe bağlı hissetmelerine ve işten keyif almalarına yardımcı olabilir. Öte yandan, zayıf veya olumsuz ilişkiler strese, tükenmişliğe ve işten ayrılabilmeye yol açabilir.

Bu soruyu daha ayrıntılı incelemek için, çalışanların iş arkadaşları ve yöneticilerle ilişkilerini değerlendirirken göz önünde bulundurduğu bazı önemli faktörleri ele alacağız:

Güven: Çalışanlar, iş arkadaşlarına ve yöneticilerine güvenebilmek isterler. Bu, dürüstlük, tutarlılık ve başkalarının çıkarlarını gözetme gibi niteliklere sahip olmayı içerir. Güven duygusu, çalışanların iş yerinde rahat ve açık hissetmelerine yardımcı olur.

Saygı: Çalışanlar, iş arkadaşları ve yöneticileri tarafından saygıyla muamele görmek isterler. Bu, fikirlerine ve duygularına değer verilmesi, adil davranılması ve ayrımcılığa maruz kalmaması anlamına gelir. Saygı duygusu, çalışanların kendilerini değerli hissetmelerine ve işyerine katkıda bulunmak istemelerine yardımcı olur.

Destek: Çalışanlar, zor zamanlarda iş arkadaşlarından ve yöneticilerinden destek alabilmek isterler. Bu, duygusal destek, pratik yardım ve iş rehberliği gibi şeyleri içerir. Destekleyici bir ortam, çalışanların zorluklarla başa çıkmalarına ve işlerinde başarılı olmalarına yardımcı olabilir.

İletişim: Çalışanlar, iş arkadaşları ve yöneticilerle açık ve net bir şekilde iletişim kurabilmek isterler. Bu, düzenli geri bildirimde bulunmayı, fikirleri dinlemeyi ve çatışmaları yapıcı bir şekilde çözmeyi içerir. Etkili iletişim, yanlış anlamaların önlenmesine, işbirliğinin teşvik edilmesine ve sorunların çözülmesine yardımcı olabilir.

Takım Çalışması: Çalışanlar, iş arkadaşlarıyla birlikte çalışarak ortak hedeflere ulaşabilmek isterler. Bu, güçlü bir takım ruhu geliştirmeyi, birbirinin becerilerine ve deneyimlerine değer vermeyi ve ortak bir başarı duygusu paylaşmayı içerir. Etkili takım çalışması, üretkenliği artırabilir, stresi azaltabilir ve işyerinde daha keyifli bir ortam yaratabilir.

Yönetim: Çalışanlar, adil, tutarlı ve destekleyici bir şekilde yönetilmek isterler. Bu, net hedefler belirlemeyi, geri bildirimde bulunmayı, çalışanları motive etmeyi ve çatışmaları çözmeyi içerir. Etkili yönetim, çalışanların işe bağlı hissetmelerine ve işlerinde başarılı olmalarına yardımcı olabilir.

Anketler ve araştırmalar, çalışanların iş arkadaşları ve yöneticilerle ilişkilerini işyerinde en önemli faktörlerden biri olarak gördüklerini gösteriyor. Güçlü ve olumlu ilişkiler, çalışanların motivasyonunu, üretkenliğini ve işten memnuniyetini artırabilir. Öte yandan, zayıf veya olumsuz ilişkiler strese, tükenmişliğe ve işten ayrılabilmeye yol açabilir.

Çalışanların iş arkadaşları ve yöneticilerle ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için şirketler şunları yapabilir:

 • Açık ve şeffaf iletişimi teşvik edin.
 • Geri bildirim kültürünü oluşturun.
 • Takım oluşturma ve iş birliği faaliyetlerini teşvik edin.
 • Çatışma çözüm becerilerini geliştirin.
 • Etkili yönetim eğitimi sağlayın.
 • Çalışanların farklılıklarını ve çeşitliliğini takdir edin.
 • Sağlıklı ve kapsayıcı bir çalışma ortamı yaratın.
Merhaba, Performansınızı artıran, insan odaklı bir kurum kültürü için buradayız!