360° DEĞERLENDİRME

360° Geri Bildirim Sistemi, kişinin kendinden beklenen yetkinlikler ile kurumsal değerlerin davranışa dönüşmesi sonucunda güçlü ve gelişime açık olan yönlerini yöneticilerinin, bu kişiye direkt raporlama yapan çalışanlarının ve ekip arkadaşlarının algıladığı şekliyle ölçümlenmesi olarak tanımlanır. 360° Geri Bildirim özellikle insan kaynakları yönetiminde belli dönemlerde uygulanan anketlerle desteklenen liderlik ve kariyer gelişim sürecinin önemli bir aşaması olarak kabul edilir. Sizde, 360° geri bildirim sonuçlar ile kurumunuzdaki insan kaynağını daha etkin ve verimli yönetmek için onların güçlü ve gelişime açık olduğu özelliklerini görebilir ve kendi gelişimlerinin sorumluluğunu alarak potansiyellerinin farkına varmasını sağlayabilirsiniz.

Araştırma Yöntemi

 • Online anket
 • Dağıt-Topla anket

Araştırma Modeli

 • 360° geri bildirim sürecinin planlanması
 • Anketin tasarımı ve uygulama
 • Sonuçların analizi ve raporlanması
 • Geri bildirim desteği

Raporlama Modeli

Müşterimize kolay anlaşılabilen ve 360° değerlendirme sonuçlarına bakarak çalışanlarının gelişim alanları ile ilgili gelişim planı yapmasını sağlayacak detaylı raporlar sunmaktayız. Bunlar;

 • Genel sonuç
 • Yetkinliklere göre
 • Kurum değerlerine göre
 • Tema ve sorulara göre
 • Departman / Lokasyona göre
 • Ünvana göre

Geri Bildirim Modeli

360° değerlendirme araştırması sonuçlarına göre kurumunuzu başarıya taşıyacak çalışanlarınızın gelişime açık ve güçlü yönlerini detaylı analiz ederek bire bir yapacağımız görüşmelerde vereceğimiz geri bildirim ile birlikte “360 derece Gelişim Planını” tasarlıyoruz.

Merhaba, Performansınızı artıran, insan odaklı bir kurum kültürü için buradayız!