Çalışanların İşe Olan Tutkularını Ölçmek

10 Haziran Görsel

Günümüzün rekabetçi iş dünyasında, çalışanların işe olan tutkusu her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Tutkulu çalışanlar, daha üretkendir, daha yaratıcıdır ve daha yüksek müşteri memnuniyeti sağlarlar. Bu nedenle, işverenler çalışanlarının motivasyon seviyelerini ve işe olan bağlılıklarını anlamak ve geliştirmek için çaba göstermelidirler.

Bu makalede, çalışanların işe olan tutkularını ölçmenin 10 önemli yolunu inceleyeceğiz. Her yöntemin artılarını ve eksilerini tartışacak ve en etkili ölçüm araçlarını seçmenize yardımcı olacak bilgiler sunacağız.

1. Anketler

Çalışanlara motivasyonları, iş tatminleri ve genel tutumları hakkında sorular soran anketler, işe olan tutkuları değerlendirmenin basit ve etkili bir yoludur. Anketler anonim olarak uygulanabilir ve bu da çalışanların dürüst yanıtlar verme olasılığını artırır.

Anket Türleri:

 • Genel Motivasyon Anketleri: Bu anketler, çalışanların motivasyon kaynaklarını ve işlerinde neyi sevdiklerini ve neyi sevmediklerini anlamaya odaklanır.
 • İş Tatmini Anketleri: Bu anketler, çalışanların maaş, yan haklar, çalışma ortamı ve iş-yaşam dengesi gibi işlerinin farklı yönleriyle ne kadar memnun olduklarını değerlendirir.
 • Çalışan Bağlılığı Anketleri: Bu anketler, çalışanların şirkete olan bağlılıklarını ve bağlılıklarını ölçmeye odaklanır.
 • Özel Anketler: Kuruluşunuzun özel ihtiyaç ve ilgi alanlarına göre uyarlanmış anketler oluşturabilirsiniz.

Anket Tasarlamak:

 • Anketinizin kısa ve öz olması önemlidir. Çalışanların tamamlaması çok uzun süren anketleri doldurma olasılığı daha düşüktür.
 • Anketinizdeki sorular açık uçlu ve çoktan seçmeli soruların bir karışımı olmalıdır.
 • Anketinizin anonim olması önemlidir. Bu, çalışanların dürüst yanıtlar verme olasılığını artırır.
 • Anket sonuçlarını analiz etmek için zaman ayırın. Bu, işe olan tutkuları artırmak için yapabileceğiniz değişiklikleri belirlemenize yardımcı olacaktır.

Anketlerden En İyi Sonucu Elde Etmek:

 • Anketinizi göndermeden önce çalışanlarınızla test edin.
 • Anketinizi tamamlamak için çalışanlarınıza teşvik edin.
 • Anket sonuçlarını zamanında paylaşın.
 • Anket sonuçlarına dayanarak harekete geçin.

Anket Örnekleri:

 • Motivasyon Anketi:
  • İşinizde sizi motive eden nedir?
  • İşinizde neyi sevmiyorsunuz?
  • Kendinizi nasıl daha motive hissedebilirsiniz?
 • İş Tatmini Anketi:
  • Maaşınızdan memnun musunuz?
  • Yan haklarınızdan memnun musunuz?
  • Çalışma ortamınızdan memnun musunuz?
  • İş-yaşam dengenizden memnun musunuz?
 • Çalışan Bağlılığı Anketi:
  • Şirketimize bağlı hissediyor musunuz?
  • Şirketimiz için ekstra çaba göstermeye istekli misiniz?
  • Şirketimizi başkalarına tavsiye eder misiniz?

Anketler, çalışanların işe olan tutkularını ölçmenin güçlü bir aracı olabilir. Dikkatli bir şekilde tasarlanıp uygulanırsa, işverenler çalışan motivasyonunu ve iş tatminini geliştirmek, üretkenliği artırmak ve işten ayrılma oranlarını düşürmek için değerli bilgiler sağlayabilirler.

2. Mülakatlar

Yüz yüze veya telefonla yapılan mülakatlar, çalışanların işe olan tutkuları hakkında daha derinlemesine bilgi edinmenizi sağlar. Mülakatlar, çalışanların motivasyon kaynaklarını, işlerinde neyi sevdiklerini ve neyi sevmediklerini ve şirkete nasıl daha fazla katkıda bulunabileceklerini anlamanıza yardımcı olabilir.

Anketler, çalışanların işe olan tutkuları hakkında genel bir fikir edinmenin iyi bir yolu olsa da, mülakatlar bu konuda daha derinlemesine bilgi edinmenizi sağlar. Yüz yüze veya telefonla yapılan mülakatlar, çalışanların motivasyon kaynaklarını, işlerinde neyi sevdiklerini ve neyi sevmediklerini ve şirkete nasıl daha fazla katkıda bulunabileceklerini anlamanıza yardımcı olabilir.

Mülakat Türleri:

 • Yarı Yapılandırılmış Mülakatlar: Bu mülakatlar önceden belirlenmiş bir soru listesine dayanır, ancak mülakat yapan kişinin soruları takip etmesi ve gerekirse ek sorular sorması gerekir.
 • Yapılandırılmış Mülakatlar: Bu mülakatlar, her çalışana aynı şekilde sorulan standart bir soru listesine dayanır. Bu, sonuçları karşılaştırmayı kolaylaştırır.
 • Kritik Olay Mülakatları: Bu mülakatlar, çalışanın iş yerinde yaşadığı zorlukları ve başarıları anlatmasını ister. Bu, çalışma tarzı ve problem çözme becerileri hakkında bilgi edinmenin harika bir yoludur.

Mülakat Soruları:

 • Sizi her gün işe gelmeye motive eden nedir?
 • İşinizde en çok neyi seviyorsunuz?
 • İşinizde en az neyi seviyorsunuz?
 • Kendinizi nasıl daha motive hissedebilirsiniz?
 • Şirkete nasıl daha fazla katkıda bulunabilirsiniz?
 • Kariyer hedefleriniz nelerdir?
 • Şirketimizle ilgili neyi değiştirmek istersiniz?

Mülakattan En İyi Sonucu Elde Etmek:

 • Mülakatları önceden planlayın ve sorularınızı hazırlayın.
 • Konforlu ve özel bir ortam sağlayın.
 • Çalışanın sözlerini dikkatlice dinleyin ve açık uçlu sorular sorun.
 • Yargılayıcı olmayın ve çalışanın dürüst olmasını teşvik edin.
 • Mülakatın sonunda çalışanla bir sonraki adımları görüşün.

Mülakat Örnekleri:

 • Motivasyon Mülakatı:
  • Sizi her gün işe gelmeye motive eden nedir?
  • İşinizde en çok neyi seviyorsunuz?
  • İşinizde en az neyi seviyorsunuz?
 • Kariyer Hedefleri Mülakatı:
  • Kariyer hedefleriniz nelerdir?
  • Kendinizi beş yıl içinde nerede görüyorsunuz?
  • Bu hedeflere ulaşmak için ne yapıyorsunuz?
 • Geri Bildirim Mülakatı:
  • Şirketimizle ilgili neyi değiştirmek istersiniz?
  • Yöneticinizden veya iş arkadaşlarınızdan daha fazla geri bildirim ister misiniz?
  • İşinizde nasıl gelişebilirsiniz?

Mülakatlar, çalışanların işe olan tutkuları hakkında bilgi edinmenin değerli bir yoludur. Dikkatli bir şekilde planlanıp uygulanırsa, işverenler çalışan motivasyonunu ve iş tatminini geliştirmek, üretkenliği artırmak ve işten ayrılma oranlarını düşürmek için değerli bilgiler sağlayabilirler.

 

3. Performans Değerlendirmeleri

Performans değerlendirmeleri, çalışanların hedeflerine ulaşma konusundaki başarılarını değerlendirmenin resmi bir yoludur. Bu değerlendirmeler genellikle yılda bir veya iki kez yapılır ve çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeyi amaçlar.

Ancak, performans verileri ayrıca bir çalışanın işe olan tutkusu hakkında da bilgi sağlayabilir. Tutkulu çalışanlar, genellikle daha yüksek hedefler belirler, daha fazla sorumluluk alır ve daha iyi sonuçlar elde eder.

Performans Değerlendirmelerinde Tutkuyu Belirleme:

 • Hedef Belirleme: Tutkulu çalışanlar, zorlayıcı ve ulaşılabilir hedefler belirleme eğilimindedir. Hedeflerine ulaşmak için motive olmuşlardır ve ilerlemelerini takip etme konusunda proaktiftirler.
 • Sorumluluk Alma: Tutkulu çalışanlar, yeni zorluklardan ve sorumluluklardan kaçınmazlar. Ek işlere gönüllü olma ve iş arkadaşlarına yardım etme eğilimindedirler.
 • Başarı Odaklılık: Tutkulu çalışanlar, yaptıkları işte en iyisi olmaya çalışırlar. Kaliteli iş üretmeye ve sürekli gelişmeye odaklanırlar.
 • Pozitif Tutum: Tutkulu çalışanlar, genellikle iş yerinde olumlu ve enerjik bir tutuma sahiptirler. Zorluklar karşısında bile dayanıklı olma ve çözüm odaklı olma eğilimindedirler.
 • Takım Çalışması: Tutkulu çalışanlar, takım arkadaşlarıyla işbirliği yapmaya ve ortak hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmaya isteklidirler.

Performans Değerlendirmelerinden En İyi Sonucu Elde Etmek:

 • Performans değerlendirmelerini açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirin.
 • Çalışanların hedeflerini ve önceliklerini net bir şekilde belirleyin.
 • Çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini belirleyin.
 • Çalışanların performansını düzenli olarak geri bildirim ile takip edin.
 • Çalışanların gelişmesi için fırsatlar sağlayın.

Performans Değerlendirme Örnekleri:

 • Hedef Belirleme:
  • Bu yılki hedeflerinizi nasıl belirlediniz?
  • Hedeflerinize ulaşmak için hangi adımları attınız?
  • Hedeflerinize ulaşmada herhangi bir zorlukla karşılaştınız mı?
 • Sorumluluk Alma:
  • Ek sorumluluklar almaya istekli misiniz?
  • İş arkadaşlarınıza yardım etmek için ne yapıyorsunuz?
  • Takımınızdaki liderlik rollerine nasıl katkıda bulunabilirsiniz?
 • Başarı Odaklılık:
  • İşinizde neyi en çok seviyorsunuz?
  • Hangi alanlarda gelişmek istiyorsunuz?
  • Kariyer hedeflerinize ulaşmak için ne yapıyorsunuz?
 • Pozitif Tutum:
  • İş yerindeki genel tutumunuz nasıldır?
  • Zorluklar karşısında nasıl tepki veriyorsunuz?
  • İş arkadaşlarınızla nasıl ilişkiler kuruyorsunuz?
 • Takım Çalışması:
  • Takım arkadaşlarınızla nasıl işbirliği yapıyorsunuz?
  • Takım hedeflerine ulaşmak için nasıl katkıda bulunuyorsunuz?
  • Takım arkadaşlarınızla iletişiminizi nasıl geliştirebilirsiniz?

Performans değerlendirmeleri, çalışanların işe olan tutkuları hakkında bilgi edinmenin değerli bir yoludur. Dikkatli bir şekilde planlanıp uygulanırsa, işverenler çalışan motivasyonunu ve iş tatminini geliştirmek, üretkenliği artırmak ve işten ayrılma oranlarını düşürmek için değerli bilgiler sağlayabilirler.

4. Gözlemler

Çalışanların iş yerindeki davranışlarını gözlemlemek, işe olan tutkuları hakkında bilgi edinmenin başka bir yoludur. Tutkulu çalışanlar, genellikle daha enerjik, daha motive ve işlerine daha heveslidirler. Ayrıca, zorluklar karşısında daha dirençli olma ve ek işlere gönüllü olma eğilimindedirler.

Gözlemlerle Tutkuyu Belirleme:

 • Enerji Seviyesi: Tutkulu çalışanlar, genellikle yüksek enerji seviyelerine sahiptir. İşlerine heveslidirler ve genellikle iş yerinde en aktif olan kişilerdir.
 • Motivasyon: Tutkulu çalışanlar, genellikle kendi çalışmalarını motive etme eğilimindedirler. Hedeflerine ulaşmak için proaktiftirler ve zorluklar karşısında bile kararlıdırlar.
 • Odaklanma: Tutkulu çalışanlar, genellikle dikkatlerini işlerine verirler. Kolayca dikkati dağılmazlar ve görevlerini tamamlamaya odaklanırlar.
 • Pozitif Tutum: Tutkulu çalışanlar, genellikle iş yerinde olumlu ve enerjik bir tutuma sahiptirler. Zorluklar karşısında bile dayanıklı olma ve çözüm odaklı olma eğilimindedirler.
 • Takım Çalışması: Tutkulu çalışanlar, takım arkadaşlarıyla işbirliği yapmaya ve ortak hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmaya isteklidirler.

Gözlemlerden En İyi Sonucu Elde Etmek:

 • Çalışanları doğal ortamlarında gözlemleyin.
 • Ön yargılarınızdan ve önyargılarınızdan haberdar olun.
 • Gözlemlerinizi objektif bir şekilde kaydedin.
 • Gözlemlerinizi çalışanlarla tartışın.
 • Davranış değişiklikleri için fırsatlar belirleyin.

Gözlem Örnekleri:

 • Enerji Seviyesi:
  • Çalışan, iş yerinde ne kadar aktif ve enerjik görünüyor?
  • Çalışan, iş gününün sonuna kadar enerjisini koruyor mu?
  • Çalışan, yorgun veya bitkin görünür mü?
 • Motivasyon:
  • Çalışan, kendi çalışmalarını motive etme konusunda ne kadar proaktif?
  • Çalışan, zorluklar karşısında ne kadar kararlı?
  • Çalışan, yeni zorluklara ve sorumluluklara ne kadar istekli?
 • Odaklanma:
  • Çalışan, dikkatini işine ne kadar veriyor?
  • Çalışan, kolayca dikkati dağılıyor mu?
  • Çalışan, görevlerini tamamlamaya ne kadar odaklanıyor?
 • Pozitif Tutum:
  • Çalışan, iş yerinde ne kadar olumlu ve enerjik bir tutuma sahip?
  • Çalışan, zorluklar karşısında ne kadar dayanıklı?
  • Çalışan, ne kadar çözüm odaklı?
 • Takım Çalışması:
  • Çalışan, takım arkadaşlarıyla ne kadar iyi işbirliği yapıyor?
  • Çalışan, ortak hedeflere ulaşmak için ne kadar istekli?
  • Çalışan, takım arkadaşlarıyla ne kadar iyi iletişim kuruyor?

Gözlemler, çalışanların işe olan tutkuları hakkında bilgi edinmenin değerli bir yoludur. Dikkatli bir şekilde planlanıp uygulanırsa, işverenler çalışan motivasyonunu ve iş tatminini geliştirmek, üretkenliği artırmak ve işten ayrılma oranlarını düşürmek için değerli bilgiler sağlayabilirler.

 

5. Çalışan Bağlılığı Anketleri

Çalışan bağlılığı anketleri, çalışanların şirkete olan bağlılıklarını ve bağlılıklarını ölçmeye odaklanır. Bu anketler, çalışanların şirkete olan güvenlerini, şirkete katkıda bulunma duygularını ve işlerini koruma arzularını değerlendirebilir.

6. Orijinal Araştırma

Kuruluşunuzun özel ihtiyaç ve ilgi alanlarına göre uyarlanmış bir anket veya mülakat oluşturarak kendi orijinal araştırmanızı da yapabilirsiniz. Bu, işe olan tutkuları etkileyen belirli faktörleri daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.

7. Odak Grupları

Odak grupları, küçük bir grup çalışanın işe olan tutkuları hakkındaki algılarını ve deneyimlerini tartışmaları için bir ortam sağlar. Odak grupları, çalışanların motivasyonlarını ve iş tatminsizlikleri ile ilgili derinlemesine bilgi edinmenin faydalı bir yolu olabilir.

8. Veri Analizi

Çalışan katılımı, devamsızlık ve işten ayrılma oranları gibi verileri analiz ederek işe olan tutkuları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Düşük katılım ve yüksek devamsızlık oranları, düşük çalışan tutkusunun bir göstergesi olabilir.

9. Çalışan Geri Bildirimi

Çalışanlardan işe olan tutkuları hakkında düzenli olarak geri bildirim almak önemlidir. Bunu, anketler, mülakatlar veya açık uçlu anketler yoluyla yapabilirsiniz. Çalışanlardan gelen geri bildirim, işe olan tutkuları artırmak için yapabileceğiniz değişiklikleri belirlemenize yardımcı olabilir.

10. Liderlik Geri Bildirimi

Yöneticilerden çalışanlarının işe olan tutkuları hakkında geri bildirim almak da önemlidir. Yöneticiler, çalışanlarının motivasyon seviyelerini, iş tatminlerini ve genel tutumlarını gözlemleme konusunda benzersiz bir konuma sahiptir.

Çalışanların işe olan tutkularını ölçmek, işverenler için çok önemlidir. Bu, çalışan motivasyonunu ve iş tatminini geliştirmek, üretkenliği artırmak ve işten ayrılma oranlarını düşürmek için kullanılabilir.

Pessurvey, çalışanların işe olan tutkusunu ve bağlılığını ölçmek için çeşitli yöntemler ve araçlar geliştiren bir araştırma ve anket şirketidir. Çalışanların işe olan tutkularını ölçmek, şirketler için çalışan memnuniyetini ve verimliliğini artırmak, iş gücü devrini azaltmak ve genel işyeri atmosferini iyileştirmek adına büyük önem taşır.

 

Merhaba, Performansınızı artıran, insan odaklı bir kurum kültürü için buradayız!