Çalışanlarınızın Sesini Dinleyin: Açık İletişim ile Motivasyon ve Bağlılığı Artırın

7 Haziran Görsel

Günümüzün rekabetçi iş dünyasında, güçlü ekip çalışması her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Başarılı bir işletmenin temel taşlarından biri, ortak bir hedefe doğru ilerleyen ve birbirlerini destekleyen çalışanlardan oluşan bir ekiptir. Bu, özellikle kurum içi süreç sahipleri ile çalışanlar arasındaki ilişki için geçerlidir.

Peki, çalışanlarınızın kurum içi süreç sahipleri ile olan iş ilişkisini yürütürken birbirlerini destekleyen, güvene dayalı bir ekip olarak çalıştığından nasıl emin olabilirsiniz?

Bu makalede, bu sorunun cevabını bulmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları ve stratejiler sunacağız.

1. Açık ve Şeffaf İletişimi Teşvik Edin

Ekip üyelerinin birbirleriyle ve süreç sahipleri ile açık ve şeffaf bir şekilde iletişim kurabilmeleri çok önemlidir. Bu, yanlış anlamaları önlemeye, sorunları hızlı bir şekilde çözmeye ve ortak bir hedefe doğru birlikte çalışmaya yardımcı olur. Açık ve şeffaf iletişim, güçlü bir ekip kültürü oluşturmanın temel taşıdır. Ekip üyelerinin birbirleriyle açıkça iletişim kurabilmeleri ve fikirlerini özgürce paylaşabilmeleri, güven ve iş birliği duygusu geliştirmeye yardımcı olur. Bu da daha iyi karar verme, daha yüksek üretkenlik ve daha fazla motivasyon sağlar.

 

 • Düzenli toplantılar düzenleyin. Haftalık veya iki haftada bir ekip toplantıları düzenleyerek, herkesin aynı sayfada olduğundan ve ilerlemeden haberdar olduğundan emin olun.
 • Açık bir iletişim kültürü oluşturun. Ekip üyelerinin fikirlerini ve endişelerini özgürce paylaşabileceklerini hissetmelerini sağlayın.
 • Geri bildirimi teşvik edin. Hem çalışanlardan hem de süreç sahiplerinden geri bildirim alın ve bu geri bildirimi iyileştirmeler yapmak için kullanın.
 • Aktif dinlemeyi teşvik edin. Konuşmacıya dikkatli bir şekilde dinlemek ve onu anlamaya çalışmak önemlidir.
 • Empati kurun. Karşınızdaki kişinin bakış açısını anlamaya çalışın ve ona saygı gösterin.

Peki, açık ve şeffaf iletişimi nasıl teşvik edebilirsiniz?

Güvenli Bir Ortam Oluşturun

Ekip üyelerinin fikirlerini ve endişelerini özgürce paylaşabileceklerini hissetmeleri önemlidir. Bunu yapmak için, herkesin saygı gördüğü ve değer verildiği bir ortam yaratmanız gerekir. Yargılayıcı veya eleştirel olmanın yerine, aktif dinlemeyi ve empati kurmayı teşvik edin.

Düzenli İletişim Kanalları Oluşturun

Ekip üyelerinin birbirleriyle iletişim kurabilmeleri için düzenli iletişim kanalları oluşturun. Bu kanallar, yüz yüze toplantılar, e-posta grupları, intranet forumları veya sohbet araçları gibi çeşitli şekillerde olabilir.

Açık ve Dürüst Olun

Ekip üyelerine her zaman açık ve dürüst olun, iyi haberler olsun ya da kötü haberler olsun. Gizli bilgi saklamaktan kaçının ve her zaman gerçeği söyleyin.

Geri Bildirimi Teşvik Edin

Hem ekip üyelerinden hem de süreç sahiplerinden düzenli olarak geri bildirim alın. Geri bildirimi iyileştirmeler yapmak için kullanın ve ekip üyelerinin fikirlerini dikkate aldığınızı gösterin.

Farklı Bakış Açılarına Saygı Gösterin

Herkesin farklı bir bakış açısına sahip olduğunu unutmayın. Farklı fikirleri dinlemeye ve saygı göstermeye istekli olun.

Hataları Kabul Edin ve Bunlardan Ders Alın

Hatalar herkesin başına gelir. Önemli olan hatalardan ders almaktır. Hataları cezalandırmak yerine, ekip üyelerinin hatalarından ders almalarına ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olun.

Başarıları Kutlayın

Ekip üyelerinin başarılarını kutlayın ve onlara teşekkür edin. Bu, motivasyonlarını ve bağlılıklarını artıracaktır.

Açık ve şeffaf iletişimi teşvik etmek için yapabileceğiniz daha birçok şey var. Bu ipuçlarını takip ederek, ekip üyelerinizin birbirleriyle daha iyi iletişim kurmalarını, güven ve iş birliği duygusu geliştirmelerini ve daha güçlü bir ekip oluşturmalarını sağlayabilirsiniz.

2. Ortak Hedefler Belirleyin ve Bunlara Sahip Çıkın

Ekip üyelerinin ve süreç sahiplerinin ortak bir hedefe sahip olması ve bu hedefe ulaşmak için birlikte çalışmaya istekli olması önemlidir. Bu, herkesin motivasyonunu ve üretkenliğini artıracaktır.

 • Ekip üyelerini ve süreç sahiplerini hedefin belirlenmesine dahil edin. Bu, herkesin hedefe sahip çıkmasını ve ona bağlı kalmasını sağlayacaktır.
 • Hedefe ulaşmak için somut adımlar belirleyin. Bu adımları takip ederek, ilerlemenizi takip edebilir ve gerektiğinde ayarlamalar yapabilirsiniz.
 • Hedefe ulaştığınızda kutlayın. Başarılarınızı kutlamak, motivasyonu ve ekip ruhunu artırmaya yardımcı olacaktır.

 

Bir ekibin başarısının temel taşlarından biri, ortak bir hedefe sahip olması ve bu hedefe ulaşmak için birlikte çalışmaya istekli olmasıdır. Ortak hedefler, ekip üyelerini motive eder, sorumluluk duygusu geliştirir ve ekip ruhunu güçlendirir. Bu da daha iyi iş birliği, daha yüksek üretkenlik ve daha büyük başarıya yol açar.

Peki, ekipleriniz için nasıl ortak hedefler belirleyebilirsiniz?

Ekip Üyelerini Hedefin Belirlenmesine Dahil Edin

Ekip üyelerinin hedefin belirlenmesine dahil olması, onlara hedefe sahip çıkma ve ona bağlı kalma duygusu verir. Bunu yapmak için, beyin fırtınası oturumları düzenleyebilir, anketler yapabilir veya bireysel görüşmeler yapabilirsiniz.

SMART Hedefler Belirleyin

Hedefleriniz SMART olmalıdır, yani:

 • Belirli: Hedefiniz net ve açık olmalıdır.
 • Ölçülebilir: Hedefinize ulaştığınızı takip edebilmeniz için ölçülebilir olmalıdır.
 • Ulaşılabilir: Hedefiniz zorlayıcı ama ulaşılabilir olmalıdır.
 • İlgili: Hedefiniz ekip üyelerinin ve kurumun genel hedefleriyle ilgili olmalıdır.
 • Zamanlı: Hedefiniz için bir son tarih belirlemelisiniz.

Hedefe Ulaşmak için Somut Adımlar Belirleyin

Hedefinize nasıl ulaşacağınızı belirlemek için somut adımlar belirleyin. Bu adımları takip ederek, ilerlemenizi takip edebilir ve gerektiğinde ayarlamalar yapabilirsiniz.

Hedefe Ulaştığınızda Kutlayın

Başarılarınızı kutlamak, motivasyonu ve ekip ruhunu artırmaya yardımcı olacaktır. Hedefe ulaştığınızda, ekip üyelerini tebrik edin ve birlikte kutlama yapın.

Ortak hedefler belirlemenin ve bunlara sahip çıkmanın birçok faydası vardır:

 • Motivasyonu artırır: Ekip üyeleri, ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte çalıştıklarında daha motive olurlar.
 • Sorumluluk duygusu geliştirir: Ekip üyeleri, hedefe ulaşmak için kendi rollerinden sorumludurlar.
 • Ekip ruhunu güçlendirir: Ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışmak, ekip üyeleri arasında güven ve iş birliği duygusu geliştirir.
 • Üretkenliği artırır: Ekip üyeleri, neye ulaşmak istediklerini bildiklerinde daha üretken olurlar.
 • Başarıya yol açar: Ekip üyeleri birlikte çalıştıklarında ve ortak bir hedefe odaklandıklarında daha başarılı olurlar.

Ortak hedefler belirlemek ve bunlara sahip çıkmak, her ekibin başarısı için önemlidir. Bu ipuçlarını takip ederek, ekibinizin daha motive, daha sorumlu, daha bağlı ve daha başarılı olmasını sağlayabilirsiniz.

 

3. Güven ve Sorumluluk Oluşturun

Ekip üyelerinin ve süreç sahiplerinin birbirlerine güvenmesi ve birbirlerine karşı sorumlu hissetmesi önemlidir. Bu, ekip çalışmasını ve iş birliğini kolaylaştıracaktır.

 • Yöneticiler adil ve tutarlı davranmalıdır. Yöneticiler, tüm ekip üyelerine eşit davranmalı ve adil bir şekilde değerlendirmelidir. Ayrıca, sözlerini tutmalı ve tutarlı davranmalıdırlar.
 • Şeffaf olun. Ekip üyelerine ve süreç sahiplerine neyin ne olduğunu ve neden olduğunu açıkça ve dürüstçe anlatın. Gizli bilgi saklamaktan kaçının.
 • Hatalara müsamaha gösterin. Ekip üyelerinin hatalarından ders almalarına ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olun. Hataları cezalandırmaktan kaçının.
 • Başarıları kutlayın. Ekip üyelerinin ve süreç sahiplerinin başarılarını kutlayın ve onlara teşekkür edin. Bu, motivasyonlarını ve bağlılıklarını artıracaktır.
 • Açık bir iletişim ortamı yaratın. Ekip üyelerinin ve süreç sahiplerinin fikirlerini özgürce paylaşabileceklerini ve geri bildirimde bulunabileceklerini hissetmeleri önemlidir. Yöneticiler, çalışanları dinlemeli ve geri bildirimlerine değer vermelidir.

4. Eğitim ve Gelişimi Teşvik Edin

Ekip üyelerinin ve süreç sahiplerinin becerilerini ve bilgilerini geliştirmeye devam etmeleri önemlidir. Bu, daha üretken ve etkili olmalarını sağlayacaktır.

 • Çalışanlara ve süreç sahiplerine eğitim ve geliştirme fırsatları sunun. Bu, kurslar, atölyeler, konferanslar ve mentorluk programları gibi çeşitli şekillerde yapılabilir.
 • Çalışanların ve süreç sahiplerinin yeni beceriler öğrenmelerini ve mevcut becerilerini geliştirmelerini teşvik edin.
 • Çalışanların ve süreç sahiplerinin kariyer hedeflerini belirlemelerine ve bu hedeflere ulaşmalarına yardımcı olun.

5. Çalışan Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırın

Motive ve bağlı çalışanlar, daha üretken ve işlerine daha fazla yatırım yaparlar.

 • Çalışanlara ve süreç sahiplerine anlamlı ve zorlayıcı işler verin.
 • Çalışanların ve süreç sahiplerinin katkılarını takdir edin ve onlara teşekkür edin.
 • Çalışanlara ve süreç sahiplerine sorumluluk verin ve onların karar vermelerine izin verin.
 • Çalışanlara ve süreç sahiplerine esnek çalışma imkanları sunun.
 • Çalışanlara ve süreç sahiplerine iyi bir iş-yaşam dengesi kurmaları için yardımcı olun.

6. Geri Bildirim ve Değerlendirme Süreçleri Oluşturun

Ekip üyelerinin ve süreç sahiplerinin performanslarını izlemek ve geri bildirimde bulunmak önemlidir. Bu, iyileştirmeler yapmalarına ve daha iyi sonuçlar elde etmelerine yardımcı olacaktır.

 • Düzenli performans değerlendirmeleri yapın.
 • Çalışanlardan ve süreç sahiplerinden 360 derece geri bildirim alın.
 • Geri bildirimi iyileştirmeler yapmak için kullanın.
 • Çalışanların ve süreç sahiplerinin performanslarını geliştirmelerine yardımcı olun.

7. Çalışma Ortamını Destekleyici ve Keyifli Hale Getirin

Çalışanların ve süreç sahiplerinin kendilerini rahat ve mutlu hissettikleri bir ortamda çalışmaları önemlidir. Bu, üretkenliklerini ve motivasyonlarını artıracaktır.

 • Temiz, güvenli ve ergonomik bir çalışma ortamı sağlayın.
 • Çalışanların ve süreç sahiplerinin sosyalleşebilecekleri ve birbirleriyle etkileşime girebilecekleri alanlar yaratın.
 • Çalışanlara ve süreç sahiplerine sağlıklı ve dengeli bir diyet imkanı sunun.
 • Çalışanlara ve süreç sahiplerine stresle başa çıkma konusunda yardımcı olun.

8. Çeşitliliği ve Kapsayıcılığı Teşvik Edin

Çeşitli ve kapsayıcı bir ekip, daha yaratıcı ve yenilikçi olacaktır.

 • Farklı geçmişlere, becerilere ve deneyimlere sahip çalışanları işe alın.
 • Kapsayıcı bir işyeri kültürü oluşturun.
 • Çeşitlilik ve kapsayıcılık programları ve girişimleri başlatın.

Çalışanlarınızın kurum içi süreç sahipleri ile olan iş ilişkisini yürütürken birbirlerini destekleyen, güvene dayalı bir ekip olarak çalışmasını sağlamak için yapabileceğiniz birçok şey var. Bu ipuçlarını ve stratejileri kullanarak, daha üretken, daha yaratıcı ve daha başarılı bir ekip oluşturabilirsiniz.

Pessurvey ile İç Müşteri Memnuniyetini Artırın

Pessurvey, çalışanlarınızın ve diğer iç müşterilerinizin geri bildirimlerini toplamak ve analiz etmek için tasarlanmış bir anket platformudur. İç müşteri memnuniyetini ölçmek ve geliştirmek için Pessurvey size aşağıdaki imkanları sunar:

1. Çalışan Memnuniyeti Anketleri:

 • Çalışanlarınızın iş yerindeki deneyimleri, motivasyon seviyeleri ve bağlılıkları hakkında bilgi edinin.
 • Çalışma ortamı, yönetim, iş-yaşam dengesi ve maaş gibi konulardaki geri bildirimleri toplayın.
 • Anket sonuçlarını kullanarak, çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmaya yönelik hedefli iyileştirmeler yapın.

2. Departmanlar Arası Memnuniyet Anketleri:

 • Farklı departmanlar arasındaki iş birliği ve iletişim seviyesini ölçün.
 • Departmanlar arası koordinasyon ve bilgi paylaşımı ile ilgili sorunları belirleyin.
 • Daha uyumlu ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak için anket sonuçlarından yararlanın.

3. Müşteri Hizmetleri Memnuniyeti Anketleri:

 • Müşteri hizmetleri temsilcilerinizin performansını ve müşterilerle olan etkileşimlerini değerlendirin.
 • Müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmak için gerekli adımları belirleyin.
 • Müşteri hizmetleri süreçlerinizi optimize etmek ve daha iyi bir müşteri deneyimi sunmak için anket sonuçlarını kullanın.

4. Ürün Geliştirme Geri Bildirimi:

 • Yeni ürünler ve özellikler geliştirmeden önce çalışanlarınızdan ve diğer iç müşterilerinizden geri bildirim toplayın.
 • Ürün gereksinimlerini ve pazar beklentilerini daha iyi anlayın.
 • Müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılayan ve onların beğenisini kazanan ürünler geliştirin.

Pessurvey'in İç Müşteri Memnuniyeti Çalışmalarıyla Sağlayabileceği Faydalar:

 • Çalışan ve iç müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırır.
 • Motivasyonu ve üretkenliği artırır.
 • İletişim ve iş birliğini geliştirir.
 • Sorunları ve engelleri belirlemenize yardımcı olur.
 • Verimliliği ve karlılığı artırır.
 • Daha iyi bir işyeri kültürü oluşturur.

Pessurvey'in Özellikleri:

 • Çeşitli anket şablonları: Farklı amaçlar için önceden hazırlanmış anket şablonları mevcuttur.
 • Kolay kişiselleştirme: Anketleri ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.
 • Güvenli ve gizli: Tüm verileriniz güvenli bir şekilde saklanır.
 • Detaylı raporlar: Anket sonuçlarını gösteren kapsamlı raporlar alabilirsiniz.
Merhaba, Performansınızı artıran, insan odaklı bir kurum kültürü için buradayız!