EFQM Mükemmellik Modeli: Temel İlkeler ve Uygulama Alanları

EFQM Görsel

EFQM Mükemmellik Modeli, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) tarafından geliştirilen ve örgütlerin performanslarını geliştirmek için kullanılan bir araçtır. Model, örgütlerin performansını değerlendirirken ve geliştirmek için stratejiler belirlerken kullanabilecekleri bir çerçeve sunmaktadır.

EFQM Mükemmellik Modelinin Temel İlkeleri

EFQM Mükemmellik Modelinin temel ilkeleri şunlardır:

 • Müşteri odaklılık: Örgütlerin, müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlaması ve karşılaması gerektiğine inanır.
 • Liderlik: Örgütlerin, vizyon ve stratejiyi belirlemek, çalışanları motive etmek ve değişimi yönetmekten sorumlu liderlere ihtiyaç duyduğuna inanır.
 • İnsanlar ve ortaklıklar: Örgütlerin, çalışanlarının ve ortaklarının becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmesi gerektiğine inanır.
 • Süreçler ve sistemler: Örgütlerin, verimli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlayacak süreçler ve sistemlere ihtiyacı olduğuna inanır.
 • Her zaman en mükemmeli arama: Örgütlerin, sürekli olarak öğrenmesi ve gelişmesi gerektiğine inanır.

EFQM Mükemmellik Modelinin Uygulama Alanları

EFQM Mükemmellik Modeli, çeşitli sektörlerde ve ölçeklerde faaliyet gösteren örgütler tarafından kullanılmaktadır. Model, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılabilir:

 • Performans değerlendirme: Örgütlerin performanslarını değerlendirmek ve geliştirmek için bir araç olarak kullanılabilir.
 • Strateji geliştirme: Örgütlerin stratejilerini geliştirmek için bir çerçeve olarak kullanılabilir.
 • Örgüt kültürü: Örgüt kültürünü geliştirmek için bir araç olarak kullanılabilir.
 • Öğrenme ve gelişme: Örgütlerin öğrenme ve gelişmesini desteklemek için bir araç olarak kullanılabilir.

EFQM Mükemmellik Modeli Nasıl Kullanılır?

EFQM Mükemmellik Modeli, aşağıdaki adımları takip ederek kullanılabilir:

 1. Örgütsel profil oluşturma: Örgütün performansını değerlendirmek için bir başlangıç noktası oluşturmak üzere bir örgütsel profil oluşturulur. Profil, örgütle ilgili aşağıdaki bilgileri içerebilir:
  • Müşteriler
  • Çalışanlar
  • Ortaklıklar
  • Süreçler ve sistemler
  • Sürekli iyileştirme
 2. Kendinizi değerlendirme: Örgütsel profilin ardından, örgüt kendini modeldeki 9 kriter çerçevesinde değerlendirir. Her kriter için, örgüt kendi performansını 0 (çok zayıf) ile 100 (mükemmel) arasında bir ölçekte değerlendirir.
 3. Güçlü ve geliştirmeye açık alanlara odaklanma: Kendini değerlendirmenin ardından, örgüt güçlü ve geliştirmeye açık alanlarına odaklanır. Güçlü alanlar korunmalı ve geliştirilmelidir. Geliştirmeye açık alanlar ise, iyileştirilmesi için stratejiler geliştirilmelidir.
 4. İyileştirme planı oluşturma: Geliştirmeye açık alanlar için, iyileştirme planları oluşturulur. İyileştirme planları, hedefler, sorumlular, zaman çizelgeleri ve kaynaklar gibi unsurları içermelidir.
 5. İyileştirmeyi uygulama: İyileştirme planları doğrultusunda, iyileştirmeler uygulamaya konulur.
 6. Sonuçları değerlendirme: İyileştirmelerin sonuçları düzenli olarak değerlendirilir. Değerlendirmeler, iyileştirmelerin başarılı olup olmadığını ve yeni iyileştirme fırsatlarının olup olmadığını belirlemek için kullanılır.

EFQM Mükemmellik Modeli, örgütlerin performanslarını geliştirmek için etkili bir araçtır. Model, örgütlerin müşteri odaklılığını, liderliğini, insan kaynaklarını, süreçlerini, sürekli iyileştirmesini ve genel performansını geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.


EFQM Mükemmellik Modeli, liderlik ve stratejik yönetimde önemli bir rol oynamaktadır. Model, liderlerin ve stratejik yöneticilerin aşağıdakileri yapmalarına yardımcı olmaktadır:

 • Müşteri odaklı bir kültür oluşturmak: Model, liderlerin ve stratejik yöneticilerin müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamalarına ve karşılamalarına yardımcı olmaktadır.
 • Vizyon ve strateji geliştirmek: Model, liderlerin ve stratejik yöneticilerin örgütlerinin uzun vadeli hedeflerini ve stratejilerini belirlemelerine yardımcı olmaktadır.
 • Sürekli iyileştirmeyi desteklemek: Model, liderlerin ve stratejik yöneticilerin örgütlerinin sürekli olarak öğrenmesine ve gelişmesine yardımcı olmaktadır.

Liderlik-H3

EFQM Mükemmellik Modeli, liderlerin aşağıdaki liderlik özelliklerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır:

 • Vizyon ve strateji geliştirme: Model, liderlerin örgütlerinin uzun vadeli hedeflerini ve stratejilerini belirlemelerine yardımcı olmaktadır.
 • Müşteri odaklılığı teşvik etme: Model, liderlerin müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamalarına ve karşılamalarına yardımcı olmaktadır.
 • İnovasyonu teşvik etme: Model, liderlerin yeni fikirler üretmelerine ve yenilikler yapmalarına yardımcı olmaktadır.
 • Çalışan bağlılığını artırma: Model, liderlerin çalışanlarına değer vermelerine ve onları motive etmelerine yardımcı olmaktadır.

Stratejik Yönetim

EFQM Mükemmellik Modeli, stratejik yöneticilerin aşağıdaki stratejik yönetim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır:

 • Pazar araştırması ve analizi: Model, stratejik yöneticilerin pazarın fırsatlarını ve tehditlerini anlamalarına yardımcı olmaktadır.
 • Strateji geliştirme: Model, stratejik yöneticilerin örgütlerinin uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için stratejiler geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.
 • Strateji uygulama: Model, stratejik yöneticilerin stratejileri uygulamaya koymalarına ve izlemelerine yardımcı olmaktadır.
 • Strateji değerlendirme: Model, stratejik yöneticilerin stratejileri düzenli olarak değerlendirmelerine ve gerektiğinde güncellemelerine yardımcı olmaktadır.

 

İşletmeler İçin EFQM Mükemmellik Modelinin Avantajları ve Faydaları

EFQM Mükemmellik Modeli, işletmelerin performanslarını geliştirmek için kullanılan bir araçtır. Model, işletmelerin müşteri odaklılığını, liderliğini, insan kaynaklarını, süreçlerini, sürekli iyileştirmesini ve genel performansını geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

EFQM Mükemmellik Modelinin işletmeler için aşağıdaki avantajları ve faydaları bulunmaktadır:

 • Müşteri odaklılığı artırır: Model, işletmelerin müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamalarına ve karşılamalarına yardımcı olmaktadır. Bu durum, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırmaktadır.
 • Liderliği geliştirir: Model, liderlerin vizyon ve strateji geliştirme, müşteri odaklılığı teşvik etme, inovasyonu teşvik etme ve çalışan bağlılığını artırma gibi konulardaki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.
 • İnsan kaynaklarını geliştirir: Model, işletmelerin çalışanlarına değer vermelerine, onları motive etmelerine ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu durum, çalışan performansını ve bağlılığını artırmaktadır.
 • Süreçleri iyileştirir: Model, işletmelerin süreçlerini daha verimli ve etkili hale getirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu durum, maliyetleri düşürmeye ve rekabet avantajı elde etmeye yardımcı olmaktadır.
 • Sürekli iyileştirmeyi destekler: Model, işletmelerin sürekli olarak öğrenmesine ve gelişmesine yardımcı olmaktadır. Bu durum, işletmelerin değişen koşullara uyum sağlamasına ve rekabetçi kalmasına yardımcı olmaktadır.

EFQM Mükemmellik Modeli, işletmelerin aşağıdaki alanlarda performansını geliştirmelerine yardımcı olmaktadır:

EFQM Mükemmellik Modeli, işletmelerin aşağıdaki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır:

 • Müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak ve karşılamak
 • Vizyon ve strateji geliştirmek
 • Liderlik becerilerini geliştirmek
 • İnsan kaynaklarını geliştirmek
 • Süreçleri iyileştirmek
 • Sürekli iyileştirmeyi desteklemek

Sonuç olarak, EFQM Mükemmellik Modeli, işletmelerin performanslarını geliştirmek için etkili bir araçtır. Model, işletmelerin müşteri odaklılığını, liderliğini, insan kaynaklarını, süreçlerini, sürekli iyileştirmesini ve genel performansını geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Merhaba, Performansınızı artıran, insan odaklı bir kurum kültürü için buradayız!