İnsan Kaynaklarında Küresel Uygulamalar: Aykut Bora'nin Değerlendirmesi

Görsel 28 Şubat

Merhaba, bugün insan kaynakları yönetimi konusunda deneyim sahibi bir ismi ağırlıyoruz. Aykut BORA, insan kaynakları alanında birçok başarıya imza attı. İnsan kaynakları yönetiminin bütün süreçlerini uluslararası standartlarda deneyimleyen BORA, kariyerinin önemli bir dönemini bu alanda geçirdi.

Kariyerine devam etmeden önce Yaşar Şirketler Topluluğu’nda tüm şirketlerin insan kaynakları yönetiminden sorumlu İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Aykut BORA, şu anda ABORA İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı ve PESSURVEY Çalışan Yönetimi Araştırmaları firmalarının kurucusu olarak danışmanlık yapmaktadır.

Bugün Aykut BORA ile insan kaynakları yönetiminin globalleşme sürecindeki rolü üzerine bir röportaj gerçekleştireceğiz. Sayın BORA, hoş geldiniz. Sizden insan kaynakları yönetiminin globalleşme sürecindeki rolü konularındaki değerli görüşlerinizi paylaşmanızı rica ediyorum.

Aykut BORA: Teşekkür ederim, ben de burada olmaktan memnuniyet duyuyorum. insan kaynakları yönetiminin globalleşme sürecindeki rolü konusu, kariyerim boyunca üzerinde önemle durduğum ve incelediğim konular oldu. Sorularınızı merakla bekliyorum.

Moderatör: Merhaba Sayın Aykut Bora. Bugün sizden insan kaynakları yönetimi açısından uluslararası standartlar ve önemi hakkında konuşmak istiyoruz.

Aykut Bora: Merhaba. Bu önemli konuyu konuşmak için burada olduğum için mutluyum.

Moderatör: İnsan kaynakları yönetimi açısından uluslararası standartlar nedir ve neden önemlidir?

Aykut Bora: Uluslararası standartlar, insan kaynakları yönetiminin farklı ülkelerde ve farklı sektörlerde tutarlı ve etkin bir şekilde uygulanmasına yardımcı olan bir dizi ilke ve uygulamadır. Bu standartlar, işe alım, eğitim ve geliştirme, performans yönetimi, tazminat ve bordro gibi temel insan kaynakları işlevlerini kapsar.

Uluslararası standartlar önemlidir çünkü:

 • Şirketlere bir çerçeve sağlar: Bu çerçeve, insan kaynakları yönetimini tutarlı ve etkin bir şekilde uygulamalarına yardımcı olur.
 • Farklı ülkelerdeki ve sektörlerdeki en iyi uygulamaları temsil eder: Bu uygulamalar, şirketlerin daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı olabilir.
 • Şirketlere rekabet avantajı sağlar: Uluslararası standartlara uyan şirketler, daha iyi bir itibara sahip olma ve daha kalifiye çalışanları çekme ve elde tutma eğilimindedir.

Moderatör: Şirketlerin uluslararası standartlara uyum sağlamalarının avantajları nelerdir?

Aykut Bora: Uluslararası standartlara uyum sağlamanın birçok avantajı vardır, bunlardan bazıları:

 • Daha iyi insan kaynakları uygulamaları: Uluslararası standartlar, şirketlerin işe alım, eğitim ve geliştirme, performans yönetimi ve tazminat gibi temel insan kaynakları işlevlerini daha iyi bir şekilde uygulamalarına yardımcı olur.
 • Artan çalışan bağlılığı ve motivasyonu: Uluslararası standartlara uyan şirketler, çalışanlarına adil ve eşit davranmaya daha fazla eğilimlidir. Bu da çalışan bağlılığı ve motivasyonunu artırabilir.
 • Daha iyi itibar: Uluslararası standartlara uyan şirketler, daha iyi bir itibara sahip olma eğilimindedir. Bu da daha fazla müşteri ve yatırımcı çekmelerine yardımcı olabilir.
 • Azaltılmış risk: Uluslararası standartlara uymak, şirketlerin yasal ve etik risklerini azaltmasına yardımcı olabilir.

Moderatör: İnsan kaynakları yönetiminin globalleşme sürecindeki rolü nedir?

Aykut Bora: İnsan kaynakları yönetimi, globalleşme sürecinde kritik bir rol oynamaktadır. Şirketlerin farklı ülkelerde ve farklı kültürlerde faaliyet göstermesini sağlayan temel unsurlardan biridir. İnsan kaynakları yönetimi, aşağıdakiler gibi konularda yardımcı olarak şirketlerin globalleşmesini kolaylaştırır:

 • Farklı kültürlerde çalışanları işe almak ve yönetmek: İnsan kaynakları yönetimi, şirketlerin farklı ülkelerdeki ve farklı kültürlerdeki en iyi yetenekleri çekmesine ve elde tutmasına yardımcı olabilir.
 • Global bir işgücü oluşturmak: İnsan kaynakları yönetimi, şirketlerin farklı ülkelerdeki çalışanları bir araya getiren ve ortak bir amaç için birlikte çalışabilmelerini sağlayan bir çerçeve sağlayabilir.
 • Yetenek geliştirme: İnsan kaynakları yönetimi, şirketlerin global bir işgücü için gerekli olan becerilere sahip çalışanları geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Moderatör: Kültürel çeşitliliğin insan kaynakları yönetimine etkisi nedir ve uluslararası standartlarla nasıl bağlantılıdır?

Aykut Bora: Kültürel çeşitlilik, insan kaynakları yönetimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Farklı ülkelerdeki ve farklı kültürlerdeki çalışanların farklı değerleri, inançları ve çalışma tarzları vardır. İnsan kaynakları yönetimi, bu farklılıkları dikkate alan ve tüm çalışanlar için adil ve kapsayıcı bir ortam yaratan uygulamalar geliştirmelidir.

Uluslararası standartlar, kültürel çeşitliliği yönetmek için bir çerçeve sağlayabilir. Bu standartlar, şirketlerin işe alım, eğitim ve geliştirme, performans yönetimi ve tazminat gibi temel insan kaynakları işlevlerini farklı kültürlerde adil ve tutarlı bir şekilde uygulamalarına yardımcı olabilir.

Moderatör: İnsan kaynakları yönetimi alanında uluslararası standartları belirlemek için hangi kurumlar veya organizasyonlar etkili rol oynamaktadır?

Aykut Bora: İnsan kaynakları yönetimi alanında uluslararası standartları belirlemek için birçok kurum ve organizasyon rol oynamaktadır. En önemlilerinden bazıları şunlardır:

 • Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO): ISO, insan kaynakları yönetimi ile ilgili birçok standardı yayınlamıştır. Bu standartlar, işe alım, eğitim ve geliştirme, performans yönetimi ve tazminat gibi temel insan kaynakları işlevlerini kapsar.
 • Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO): ILO, insan hakları ve çalışma standartları ile ilgili uluslararası standartları belirleyen bir kuruluştur. ILO'nun insan kaynakları yönetimi ile ilgili standartları, ayrımcılık, çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma gibi konuları ele alır.
 • Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF): EQF, Avrupa Birliği'nde farklı ülkelerdeki mesleklerin ve becerilerin karşılaştırılmasını sağlayan bir çerçevedir. EQF, insan kaynakları yönetimi ile ilgili uluslararası standartların geliştirilmesine katkıda bulunur.

Moderatör: İnsan kaynakları yönetimi alanında uluslararası standartların belirlenmesi süreci nasıl işler?

Aykut Bora: Uluslararası standartların belirlenmesi süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 • İhtiyaçların belirlenmesi: Uluslararası standartlara ihtiyaç duyulan alanlar belirlenir.
 • Taslak standardın geliştirilmesi: Uzmanlardan oluşan bir grup, taslak standardı geliştirir.
 • Taslak standardın yorumlanması: Taslak standart, ilgili tüm taraflara sunulur ve yorumları alınır.
 • Nihai standardın yayınlanması: Yorumlar göz önüne alınarak nihai standart yayınlanır.

Moderatör: İnsan kaynakları yönetimi alanında uluslararası standartların uygulanması için karşılaşılan en büyük zorluklar nelerdir?

Aykut Bora: Uluslararası standartların uygulanması için karşılaşılan en büyük zorluklar şunlardır:

 • Farklı ülkelerdeki yasal ve kültürel farklılıklar: Farklı ülkelerdeki yasal ve kültürel farklılıklar, uluslararası standartların uygulanmasını zorlaştırabilir.
 • Maliyetler: Uluslararası standartlara uymak, şirketler için maliyetli olabilir.
 • Eğitim ve farkındalık eksikliği: Şirketlerde uluslararası standartlar hakkında yeterince eğitim ve farkındalık olmayabilir.

Moderatör: İnsan kaynakları yönetimindeki uluslararası standartların işgücü mobilitesine etkisi nedir?

Aykut Bora: Uluslararası standartlar, işgücü mobilitesini artırmaya yardımcı olabilir. Farklı ülkelerdeki işgücü piyasalarının daha uyumlu hale gelmesini sağlayarak, çalışanların farklı ülkelerde çalışma imkanlarını genişletir.

Moderatör: İnsan kaynakları yönetimindeki uluslararası standartlar küresel rekabetçilik açısından ne tür katkılar sağlar?

Aykut Bora: Uluslararası standartlar, şirketlerin global pazarda daha rekabetçi olmalarına yardımcı olabilir. Bu standartlar, şirketlerin daha iyi insan kaynakları uygulamaları geliştirmelerine ve daha kalifiye çalışanları çekmelerine ve elde tutmalarına yardımcı olur.

Moderatör: İnsan kaynakları yönetimindeki uluslararası standartlar çeşitlilik ve kapsayıcılık açısından neden önemlidir?

Aykut Bora: Uluslararası standartlar, çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik etmeye yardımcı olabilir. Farklı kültürlerden ve geçmişlerden gelen çalışanların adil ve eşit şekilde değerlendirilmesini sağlayarak, daha kapsayıcı bir işgücü ortamı yaratmaya katkıda bulunur.

Moderatör: İnsan kaynakları yönetimi alanındaki uluslararası standartların geliştirilmesinde sürdürülebilirlik nasıl göz önünde bulundurulmaktadır?

Aykut Bora: Sürdürülebilirlik, insan kaynakları yönetimi alanındaki uluslararası standartların geliştirilmesinde giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu konuda aşağıdaki adımlar atılmaktadır:

 • Çevresel ve sosyal sorumluluk ilkelerinin standartlara dahil edilmesi: Uluslararası standartlar, şirketlerin çevreye ve topluma karşı sorumlu davranmasını teşvik eden ilkeler içermektedir.
 • Yeşil işgücü uygulamalarının teşvik edilmesi: Uluslararası standartlar, şirketlerin enerji ve kaynak tasarrufu yapmalarını, atık miktarını azaltmalarını ve daha çevre dostu iş practices practices uygulamalarını teşvik etmektedir.
 • Çalışanların sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendirilmesi: Uluslararası standartlar, şirketlerin çalışanlarını sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendirmesini ve eğitmesini teşvik etmektedir.

Moderatör: İnsan kaynakları yönetimi alanında uluslararası standartlar, işgücü etiği ve adaleti açısından ne tür prensipleri içermektedir?

Aykut Bora: Uluslararası standartlar, işgücü etiği ve adaleti açısından aşağıdaki prensipleri içerir:

 • Ayrımcılığın yasaklanması: Uluslararası standartlar, ırk, cinsiyet, din, yaş ve engellilik gibi kriterlere dayalı ayrımcılığı yasaklamaktadır.
 • Çocuk işçiliğinin ve zorla çalıştırmanın yasaklanması: Uluslararası standartlar, çocuk işçiliğini ve zorla çalıştırmayı yasaklamaktadır.
 • Güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması: Uluslararası standartlar, şirketlerin çalışanlarına güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamasını teşvik etmektedir.
 • Sendikalaşma ve toplu pazarlık özgürlüğünün korunması: Uluslararası standartlar, çalışanların sendikalaşma ve toplu pazarlık özgürlüğünü korumaktadır.

Moderatör: İnsan kaynakları yönetimindeki uluslararası standartların, farklı ülkelerdeki yasal düzenlemelerle uyumlu olması nasıl sağlanmaktadır?

Aykut Bora: Uluslararası standartların, farklı ülkelerdeki yasal düzenlemelerle uyumlu olması için aşağıdaki adımlar atılmaktadır:

 • Uluslararası standartların geliştirilme sürecine farklı ülkelerden uzmanların dahil edilmesi: Bu sayede, standartlar farklı ülkelerdeki yasal düzenlemeleri göz önünde bulunduracak şekilde geliştirilmektedir.
 • Uluslararası standartların, ulusal yasalara ve düzenlemelere uyarlanması: Farklı ülkeler, uluslararası standartları kendi yasal düzenlemelerine uyarlayabilirler.
 • Uluslararası standartlara uyumun izlenmesi: Uluslararası kuruluşlar, şirketlerin uluslararası standartlara uyumunu izlemektedir.

 

Moderatör: İnsan kaynakları yönetimi alanındaki uluslararası standartların işletmelere sağladığı maliyet ve fayda dengesi nedir?

Aykut Bora: Uluslararası standartlar, işletmelere birçok fayda sağlayabilir, ancak aynı zamanda bazı maliyetler de oluşturabilir.

Faydaları:

 • Daha iyi insan kaynakları uygulamaları: Uluslararası standartlar, şirketlerin işe alım, eğitim ve geliştirme, performans yönetimi ve tazminat gibi temel insan kaynakları işlevlerini daha iyi bir şekilde uygulamalarına yardımcı olabilir.
 • Artan çalışan bağlılığı ve motivasyonu: Uluslararası standartlara uyan şirketler, çalışanlarına adil ve eşit davranmaya daha fazla eğilimlidir. Bu da çalışan bağlılığı ve motivasyonunu artırabilir.
 • Daha iyi itibar: Uluslararası standartlara uyan şirketler, daha iyi bir itibara sahip olma eğilimindedir. Bu da daha fazla müşteri ve yatırımcı çekmelerine yardımcı olabilir.
 • Azaltılmış risk: Uluslararası standartlara uymak, şirketlerin yasal ve etik risklerini azaltmasına yardımcı olabilir.

Maliyetler:

 • Uygulama maliyetleri: Uluslararası standartlara uymak, şirketler için maliyetli olabilir. Bu maliyetler, eğitim, danışmanlık ve yazılım gibi kalemleri içerebilir.
 • Zaman ve kaynak gereksinimi: Uluslararası standartlara uymak, şirketlerin zaman ve kaynak ayırmasını gerektirir.
 • Kültürel farklılıklara uyum sağlama zorluğu: Uluslararası standartlar, her zaman her kültürde uygulanabilir olmayabilir.

Sonuç olarak, uluslararası standartlara uymanın maliyetleri ve faydaları, her şirket için farklı olacaktır. Şirketlerin, uluslararası standartlara uymanın kendi özel durumlarına uygun olup olmadığını değerlendirmesi gerekir.

Moderatör: İnsan kaynakları yönetimi alanındaki uluslararası standartların kültürel farklılıklara saygıyı teşvik etme rolü nedir?

Aykut Bora: Uluslararası standartlar, farklı kültürlerden gelen çalışanlara saygıyı teşvik etmeye yardımcı olabilir. Bunu aşağıdaki yollarla yaparlar:

 • Ayrımcılığı yasaklamak: Uluslararası standartlar, ırk, cinsiyet, din, yaş ve engellilik gibi kriterlere dayalı ayrımcılığı yasaklamaktadır.
 • Farklı kültürlere duyarlılığı teşvik etmek: Uluslararası standartlar, şirketlerin farklı kültürlere duyarlı olmasını ve farklı dilleri ve gelenekleri saygı ile karşılamasını teşvik etmektedir.
 • Eşit fırsatlar sunmak: Uluslararası standartlar, tüm çalışanlara eşit fırsatlar sunulmasını teşvik etmektedir.

Moderatör: İnsan kaynakları yönetimi alanında uluslararası standartların şeffaflık ve hesap verebilirlik üzerindeki etkisi nedir?

Aykut Bora: Uluslararası standartlar, şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmaya yardımcı olabilir. Bunu aşağıdaki yollarla yaparlar:

 • İnsan kaynakları uygulamalarının belgelenmesini ve izlenmesini teşvik etmek: Uluslararası standartlar, şirketlerin insan kaynakları uygulamalarını belgelemesini ve izlemesini teşvik etmektedir.
 • Performans ölçümlerini standartlaştırmak: Uluslararası standartlar, insan kaynakları uygulamalarının performansını ölçmek için standartlar sağlar.
 • Paydaşlara bilgi sunmak: Uluslararası standartlar, şirketlerin insan kaynakları uygulamaları hakkında paydaşlara bilgi sunmasını teşvik etmektedir.

 

Merhaba, Performansınızı artıran, insan odaklı bir kurum kültürü için buradayız!