Pessurvey Yönetim Kurulu Üyesi Cansu BORA ile İş Ahlakı ve Çalışan Bağlılığı Üzerine Söyleşi

İş Ahlakı Cansu Görsel

Günümüz iş dünyasında, çalışanların işe olan tutkusu ve bağlılığı, işletmelerin başarısı için kritik bir rol oynamaktadır. Çalışanlar, şirketlerin en değerli varlıklarıdır ve onların motivasyonu ve bağlılığı, performansın ve sürdürülebilir başarının anahtarlarıdır. Bu söyleşide, Pessurvey Yönetim Kurulu Üyesi Cansu BORA ile iş dünyasının bu önemli konularını ele alacak ve Pessurvey'in deneyimleri üzerinden soruları yanıtlayacağız. O halde başlayalım;

Soru: Merhaba Cansu, işe olan tutku ve çalışan bağlılığı, günümüz iş dünyasının temel konularından biri haline geldi. Sizce bu kavramlar iş dünyasında neden bu kadar önemli?

Cansu Bora: Merhaba. İşe olan tutku ve bağlılık, iş dünyasının temel direklerinden biri haline gelmiştir çünkü çalışanlar, bir şirketin başarısı için kritik bir etken olarak kabul edilmektedirler. Tutkulu ve bağlı çalışanlar, işlerini daha iyi yaparlar, daha yüksek performans gösterirler ve şirketlerine daha sadık kalırlar. Bu da inovasyon, müşteri memnuniyeti ve uzun vadeli başarı için hayati önem taşır.

Soru: Çalışan bağlılığını artırmak için şirketler neler yapabilir ve bu bağlamda Pessurvey'in deneyimleri nelerdir?

Cansu Bora: Çalışan bağlılığını artırmak için şirketler, iletişimi güçlendirmeli, çalışanlarını dinlemeli ve onların görüşlerini dikkate almalıdırlar. Pessurvey olarak, çalışanların nabzını araştırmaya yönelik bir dizi yöntem ve araç geliştirdik. Bu araçlar, şirketlerin çalışanlarının beklentilerini ve memnuniyetini ölçmelerine yardımcı olur ve bu verilere dayanarak iyileştirmeler yapmalarını sağlar.

Soru: Nabız araştırmalarının iş dünyasında nasıl bir rolü var ve nasıl uygulanır?

Cansu Bora: Nabız araştırmaları, şirketlerin çalışanların duygusal ve motivasyonel durumlarını anlamalarına yardımcı olur. Şirketler, belirli aralıklarla çalışanların görüşlerini alarak, işyeri koşullarını ve kültürünü iyileştirebilirler. Pessurvey olarak, bu tür araştırmaların tasarımından uygulanmasına kadar şirketlere destek sağlıyoruz.

Soru: EFQM çalışan algı araştırması, şirketlerin iş süreçlerini geliştirmelerine nasıl katkı sağlar?

Cansu Bora: EFQM çalışan algı araştırması, şirketlerin iş süreçlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Çalışanların geri bildirimleri, iş süreçlerinin etkinliği ve verimliliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu araştırma sonuçlarına dayanarak, şirketler iş süreçlerini optimize edebilirler.

Soru: Son olarak, Pessurvey olarak iş kolunuzda hangi hizmetleri sunuyorsunuz ve müşterilerinize nasıl destek oluyorsunuz?

Cansu Bora: Pessurvey olarak, iş dünyasının bu önemli sorunlarına çözüm sunan bir dizi hizmet sunuyoruz. Çalışan memnuniyeti ölçümünden liderlik eğitimine kadar çeşitli alanlarda danışmanlık ve araştırma hizmetleri sunuyoruz. Müşterilerimize iş süreçlerini ve performanslarını iyileştirmeleri konusunda rehberlik ediyoruz.

Soru: İşe olan tutku ve bağlılık, sadece çalışanlar için değil, aynı zamanda şirketler için nasıl fayda sağlar?

Cansu Bora:

İşe olan tutku ve bağlılık, çalışanların işlerine olan sadakatlerini artırır ve böylece iş değişikliği oranlarını düşürerek şirketlere maliyet tasarrufu sağlar. Ayrıca daha yüksek müşteri memnuniyeti ve inovasyonu teşvik eder.

Soru: Çalışan bağlılığını artırmak için şirketlerin liderlik ve yönetim yaklaşımlarında neleri göz önünde bulundurması gerekir?

Cansu Bora: Liderler ve yöneticiler, çalışanları anlamalı, onların ihtiyaçlarına önem vermeli ve iletişimi güçlendirmelidir. Aynı zamanda açık ve adil bir işyeri kültürü oluşturmak da bağlılığı artırmada önemlidir.

Soru: Pessurvey'in çalışan bağlılığına yönelik özel bir yaklaşımı veya hizmeti var mı?

Cansu Bora: Evet, Pessurvey olarak çalışan bağlılığına yönelik özel bir metodoloji ve hizmetlerimiz bulunmaktadır. Özelleştirilmiş anketler ve analizler kullanarak şirketlerin spesifik ihtiyaçlarına odaklanıyoruz.

Soru: Nabız araştırmalarının işyerinde nasıl uygulanması gerektiği konusunda şirketlere neler önerirsiniz?

Cansu Bora: Nabız araştırmaları düzenli olarak yapılmalı, çalışanların görüşlerine ve geri bildirimlerine ciddi bir şekilde değer verilmelidir. Elde edilen veriler, eyleme dönüştürülmeli ve çalışanların taleplerine yanıt veren iyileştirmeler yapılmalıdır.

Soru: Çalışanların işe olan tutkusu nasıl ölçülebilir ve şirketler bu tutkuyu artırmak için neler yapabilir?

Cansu Bora: İşe olan tutku, anketler ve değerlendirmeler aracılığıyla ölçülebilir. Şirketler, çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyen programlar ve teşvikler sunarak bu tutkuyu artırabilirler.

Soru: Çalışan bağlılığındaki olumsuz etkileyen faktörler neler olabilir ve bunlarla nasıl başa çıkılabilir?

Cansu Bora: Çalışan bağlılığını olumsuz etkileyen faktörler arasında iletişim eksikliği, adaletsizlik, yetersiz liderlik ve iş stresi bulunabilir. Şirketler, bu sorunları gidermek için açık iletişim kurmalı, liderlik becerilerini geliştirmeli ve iş yaşam dengesini teşvik etmelidir.

Soru: EFQM çalışan algı araştırması sonuçlarına dayanarak şirketler nasıl stratejik kararlar alabilirler?

Cansu Bora: EFQM çalışan algı araştırması, şirketlerin çalışanların görüşlerini ve algılarını daha iyi anlamalarını sağlar. Bu verilere dayanarak şirketler, stratejik kararlar alabilir, süreçleri iyileştirebilir ve çalışanlarının memnuniyetini artırabilir.

Soru: İşe tutku ve bağlılık, şirketlerin sürdürülebilir başarı için nasıl bir role sahiptir?

Cansu Bora: İşe tutku ve bağlılık, şirketlerin uzun vadeli başarılarını güvence altına alır. Tutkulu ve bağlı çalışanlar, şirketlerin değişen pazar koşullarına daha iyi uyum sağlamalarına yardımcı olur ve rekabetçi kalmalarını sağlar.

Soru: Çalışanların işe tutku ve bağlılığını artırmak için şirketlerin kültürel değişikliklere nasıl yaklaşmaları gerekir?

Cansu Bora: Kültürel değişiklikler, uzun vadeli bir süreçtir ve liderlik tarafından desteklenmelidir. Şirketler, açık iletişim, eğitim ve kültürel değişim programları yoluyla çalışanların işe olan tutkusunu ve bağlılığını artırabilirler.

Soru: Pessurvey olarak gelecekte hangi konulara odaklanmayı planlıyorsunuz ve iş dünyasına nasıl bir katkıda bulunmayı hedefliyorsunuz?

Cansu Bora: Pessurvey olarak, gelecekte işe olan tutku, çalışan bağlılığı ve işyeri memnuniyeti konularında daha fazla inovasyon ve analiz yapmayı hedefliyoruz. Şirketlere daha iyi çalışma koşulları ve sürdürülebilir başarı sağlamak için yeni yaklaşımlar ve çözümler sunmayı planlıyoruz.

Soru: Son olarak, Pessurvey'ın kurucusu Aykut Bora'nın iş dünyasındaki deneyimi ve Pessurvey bünyesine kattığı yenilikler hakkında biraz daha bilgi alabilir miyiz? Özellikle insan kaynakları alanında üst düzey görevlerde bulunmuş bir isim olarak, iş ahlakı, çalışan bağlılığı ve şirket kültürü konularında nasıl bir yaklaşım benimsemektedir?

Cansu Bora: Kurucumuz Aykut BORA, uzun yıllar boyunca çeşitli şirketlerde insan kaynakları yönetimi konularında üst düzey görevler üstlenmiş ve bu süreçte önemli deneyimler kazanmıştır. İş ahlakı, çalışan bağlılığı ve şirket kültürü konularına büyük önem vermektedir. Pessurvey'ın temel hedeflerinden biri, bu değerleri iş dünyasına yaymak ve şirketlerin daha etik, bağlı ve sürdürülebilir bir iş yapma yolunda ilerlemelerine yardımcı olmaktır. Aykut Bora'nın liderliği altında, Pessurvey, iş dünyasında pozitif değişiklikler yapmak için inovasyon ve araştırmayı teşvik etmektedir.

Söyleşi Sonu

Pessurvey Yönetim Kurulu Üyesi Cansu BORA'ya bu değerli bilgileri paylaştığı için teşekkür ederiz. İşe olan tutku, çalışan bağlılığı, nabız araştırmaları ve EFQM çalışan algı araştırması gibi konular, iş dünyasının geleceği için oldukça önemlidir ve bu konularda uzman görüşleri işletmeler için büyük bir değer taşır.

 

Merhaba, Performansınızı artıran, insan odaklı bir kurum kültürü için buradayız!