İşyerinde Mutluluğu Geliştirmenin Anahtarı?

İş Yerinde Mutluluk

Mutluluk, genel yaşam dengesinin çoğu zaman iyi düşüncelere ve iyi duygulara sahip olunarak sağlandığı bir durumdur. Hiç kimsenin hayatındaki sorunlara ve zor dönemlere karşı bağışıklığının olmadığı açıktır, ancak olumlu bir tutum sürdürmek bu zorluklarla yüzleşmeye ve bunların üstesinden gelmeye yardımcı olabilir. Bütün bir haftayı iş yerinde mutluluğa adamak size göre olmasa bile, işte mutluluğun şirketinizin daha çok odaklanması gereken bir şey olup olmadığını düşünmeye değer. Bu sebeple çalışanlarınızın nasıl hissettiğini önemsemek etik, ahlaki ve ekonomik açıdan kritik derecede önemlidir.

İş yerinde mutluluğu nasıl tanımlarsınız?

İş yerinde mutluluk, ekip olarak başarılı bir şekilde çalışırken bireysel olarak başarılı olmakla ilgilidir. Her şey insanların işleri hakkında ne hissettiklerine bağlıdır.

"İnsanların yaşam kalitelerine ilişkin öznel deneyimleri" mutluluğun teknik bir tanımıdır. Bu nedenle işte mutluluk, insanların işleri hakkında ne hissettiklerini ifade eder. İnsanların işleri hakkında ne düşündüklerinden çok, bu konuda ne hissettikleri önemlidir..

İnsanlar olarak, yaşamlarımız boyunca çok çeşitli duygularla (hem olumlu hem de olumsuz) karşılaşırız ve duygularımızın karmaşıklığını iyi ya da kötü net bir sinyale damıtma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahibiz: peki bu deneyim bizim için iyi mi kötü mü? 

Şirketlerin , çalışanları için temel bir performans göstergesi olarak iş yerinde mutluluk ve refahı kullanmalarını tavsiye ediyoruz . Gerçekten de mutluluk hakkında soru sormak, bir ekibin, bölümün veya organizasyonun moralini, iş yeri yaratıcılığını , mesleki tatminini ve kültürünü yorumlamanın istatistiksel olarak etkili bir yoludur .

İş yerinde mutluluk: neden önemli?

İşyerinde refahı artırmak, şirket yaşamının farklı yönleri üzerinde sonuçları olacak bir eylemdir. İş yerindeki stresin daha iyi yönetilmesine, tükenmişlik ve bitkinliğin önlenmesine ve iş yerinde motivasyonun artmasına olanak sağlamasının yanı sıra , şirketin personel yönetimi ve sonuçlarında iş yerindeki mutluluğun dikkate alınması büyük önem taşımaktadır

Mutlu çalışanlar daha üretkendir

Her işletme mümkün olduğu kadar üretken olmak ister. Araştırmalar, mutlu çalışanların daha üretken olduğunu gösteriyor.

Daha düşük mutluluk seviyeleri aynı zamanda daha düşük üretkenlikle bağlantılıdır, bu da araştırmacıları mutluluk ve performans arasında doğrudan bir ilişki olduğuna inanmaya yöneltmiştir.

Daha mutlu olan çalışanların bir şirkette kalma olasılığı daha yüksektir

Başarılı olmak isteyen herhangi bir şirket, yüksek potansiyele sahip çalışanları elde tutmanın önemini bilir. Mütevazı bir genel devir oranı bir işletme için iyi olsa da, bilgi kaybının maliyeti ve yeni personeli çekme ve eğitme ihtiyacı hızla artabilir.

Peki personeli sizinle daha uzun süre kalmaya nasıl ikna edersiniz?

İş yerindeki mutluluk ve iyi mizah bu alanda önemli bir rol oynar. Araştırmalar, bir çalışan ne kadar memnun ve mutlu olursa, işini bırakma olasılığının o kadar düşük olduğunu gösteriyor. En iyisi de çalışan ile şirket arasındaki bu bağ zamanla güçlenir.

İş yerinde mutluluk güçlü bir motordur

Çalışanlar, ellerinden gelenin en iyisini yapmak ve işten ayrılmayı , iş stresini ve işte anlam kaybını önlemek için meşgul olmalı ve motive edilmelidir . Bir araştırmada, insanların temel hedeflere ulaşmak için zamanlarını ve çabalarını ayırmaya neyin motive ettiğini incelendi. Zorluklar ve engeller karşısında sebat etmelerini sağlayan şey neydi?

Sonuçlar, kısmen üzerinde çalıştıkları görevleri tamamlama yeteneklerine ilişkin iyimser algılarından dolayı, neşeli çalışanların daha yüksek motivasyon seviyelerine sahip olduğunu gösterdi. Ayrıca, bu çalışanların işyerinde saldırganlık ve devamsızlık gibi zararlı davranışları sergileme olasılıkları daha düşüktü.

Mutlu olan liderlerin olumlu değişiklikler yapma olasılığı daha yüksektir

Bir liderin işinin bir işletmenin başarısı için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz, ancak işteki mutluluğunun iş üzerinde bir etkisi var mı? Evet, araştırmalar durumun böyle olduğunu gösteriyor. Bir lider ne kadar mutlu olursa, güçlü bir yönetim sergileme konusunda o kadar yetenekli olacaktır. Bu, şirketin yaşamı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir çünkü bu tür bir yönetim, işbirlikçi deneyimini geliştirir ve çalışanların işyerindeki zorluklarını azaltır.

İşteki mutluluğun çalışanlar üzerindeki gücü

Yeni bir psikolojik çalışmanın sonuçları çok açık. Soğuk algınlığına ve gribe karşı direnç, daha iyi problem çözme, daha iyi hafıza, daha fazla yaratıcılık ve daha güçlü ilişkiler mutlulukla sağlanabilir. Ancak mesleklerimizde ve işyerlerimizde kullanımı henüz başlangıç ​​aşamasındadır. Barbara Fredrickson'ın Pozitif Duygular ve Psikofizyoloji Laboratuvarı'na göre pozitif duygular, bilgiyi belirli şekillerde işlememize neden oluyor ve bu da her organizasyonda bir Mutluluk Yöneticisinin varlığını daha da önemli hale getiriyor.

Artan dikkat

Pozitif duygular, o andaki dikkat odağımızı genişleterek bizi daha uyumlu, daha yaratıcı ve bağlantı kurmada daha iyi yapar. İnsanlar mutlu ve ilgili olduklarında oynamaya, keşfetmeye ve öğrenmeye daha yatkındır. Gurur duygusu bizi büyük hayaller kurmaya teşvik eder ve bizi başarılı olmaya iter.

Güven gelişimi

İş yerinde iyi hissetme anları , güvenimizi, özgüvenimizi ve dayanıklılığımızı geliştirmek için zamanla toplanır. Bu araçlar, yeni koşullara ve yeni engellere uyum sağlamamıza yardımcı olur.

Olumsuz duyguların etkilerini tersine çevirerek iş yerindeki stresi ve bunun vücudumuz üzerindeki fizyolojik etkilerini azaltırlar.

Merhaba, Performansınızı artıran, insan odaklı bir kurum kültürü için buradayız!