İşyerinde Psikolojik Güvenlik Neden Önemli?

Görsel 26 şubat

Psikolojik güvenlik, bir çalışanın, işyerinde hata yapmaktan veya risk almaktan korkmadan fikirlerini özgürce ifade edebileceği ve soru sorabileceği bir ortamda hissetmesidir. Bu, çalışanların güvende, saygı duyulan ve değer verilen hissetmelerini sağlar.

Psikolojik güvenliğin işyerinde birçok faydası vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

1. Yaratıcılığı ve Yenilikçiliği Artırır:

Psikolojik güvenliğin yüksek olduğu bir ortamda, çalışanlar fikirlerini özgürce paylaşmaktan ve risk almaktan korkmazlar. Bu da yaratıcılığın ve yenilikçiliğin artmasına yol açar.

2. Üretkenliği Artırır:

Psikolojik güvenliğin yüksek olduğu bir ortamda, çalışanlar daha motive ve daha az streslidir. Bu da üreticiliklerinin artmasına yol açar.

3. Çalışan Bağlılığını Artırır:

Psikolojik güvenliğin yüksek olduğu bir ortamda, çalışanlar kendilerini güvende ve değerli hissederler. Bu da işyerine bağlılıklarının artmasına yol açar.

4. İş Kazalarını Azaltır:

Psikolojik güvenliğin yüksek olduğu bir ortamda, çalışanlar hata yapmaktan veya risk almaktan korkmazlar. Bu da iş kazalarının azalmasına yol açar.

5. İş-Yaşam Dengesini Geliştirir:

Psikolojik güvenliğin yüksek olduğu bir ortamda, çalışanlar iş ve özel hayatları arasında daha iyi bir denge kurabilirler. Bu da genel refahlarının artmasına yol açar.

Psikolojik güvenliği geliştirmek için:

 • Liderler ve yöneticiler, çalışanların fikirlerini dinlemeli ve saygı duymalıdır.
 • Hata yapmaktan korkmadan risk alma teşvik edilmelidir.
 • Açık ve şeffaf bir iletişim kültürü oluşturulmalıdır.
 • Çalışanlara geri bildirim verilmeli ve desteklenmelidir.
 • Çalışanların kişisel ve mesleki gelişmeleri için fırsatlar sunulmalıdır.

Psikolojik güvenlik, işyerinde birçok fayda sağlayabilecek önemli bir kavramdır. Yukarıdaki ipuçlarını izleyerek, işyerinde psikolojik güvenliği geliştirmeye ve daha güvenli, daha üretken ve daha yenilikçi bir iş ortamı yaratmaya başlayabilirsiniz.

Psikolojik Güvenliğin Önemini Gösteren Araştırmalar:

 • Amy Edmondson'ın araştırması: Edmondson, psikolojik güvenliğin yüksek olduğu ekiplerin, daha az hata yaptığı ve daha fazla yenilik ürettiğini buldu.
 • William Kahn'ın araştırması: Kahn, psikolojik güvenliğin yüksek olduğu işyerlerinde çalışanların daha mutlu ve daha sağlıklı olduğunu buldu.
 • Jennifer George'un araştırması: George, psikolojik güvenliğin yüksek olduğu işyerlerinde çalışanların daha fazla iş-yaşam dengesine sahip olduğunu buldu.

Psikolojik Güvenlik ve Diğer Kavramlar:

Psikolojik güvenlik, güven, saygı, değer verme, açık iletişim, hata yapmaktan korkmama gibi kavramlarla yakından ilişkilidir. Psikolojik güvenliğin yüksek olduğu bir ortamda, bu kavramlar da doğal olarak gelişir.

Psikolojik Güvenlik ve Farklı Sektörler:

Psikolojik güvenlik, her sektörde önemli bir kavramdır. Ancak, bazı sektörlerde, örneğin sağlık, havacılık ve uzay, psikolojik güvenlik hayati önem taşımaktadır. Bu sektörlerde, hata yapmanın bedeli çok yüksek olabilir. Bu nedenle, bu sektörlerde çalışanların psikolojik olarak güvende hissetmeleri son derece önemlidir.

Psikolojik Güvenlik ve Gelecek:

Psikolojik güvenlik, gelecekte işyerinde daha da önem kazanacaktır. Çalışma dünyası gittikçe daha karmaşık ve belirsiz hale gelirken, çalışanların fikirlerini özgürce paylaşabilmeleri ve risk alabilmeleri her zamankinden daha önemli hale gelmektedir. Psikolojik güvenliğin yüksek olduğu işyerleri, bu değişime daha kolay uyum sağlayabilecek ve gelecekte daha başarılı olacaktır.

İşyerinde Psikolojik Güvenlik, Stres ve Tükenmişlik Hissi Üzerindeki Etkileri

İş hayatı, bireylerin psikolojik sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle işyerindeki psikolojik güvenlik düzeyi, çalışanların stres seviyelerini ve tükenmişlik hissini belirlemede kritik bir faktördür. Bu makalede, işyerinde psikolojik güvenliğin stres ve tükenmişlik hissi üzerindeki etkilerini ele alacağız.

 1. Psikolojik Güvenlik Nedir?

İşyerinde psikolojik güvenlik, çalışanların kendilerini duygusal olarak güvende hissetmeleri ve özgürce fikirlerini ifade edebilmeleri durumudur. Bu, çalışanların iş ortamında rahat ve desteklenmiş hissetmelerini sağlar.

 1. Stres ve Tükenmişlik Hissi Ne Anlama Gelir?

Stres, iş yaşamında karşılaşılan baskılar ve zorluklar karşısında ortaya çıkan fiziksel ve zihinsel tepkidir. Tükenmişlik hissi ise uzun süreli stres ve işe bağlı yorgunluk sonucu ortaya çıkar ve iş tatminsizliği, düşük motivasyon ve duygusal tükenmişlikle kendini gösterir.

     3. Psikolojik Güvenliğin Stres Üzerindeki Etkileri

İşyerinde yüksek psikolojik güvenlik düzeyi, çalışanların stres seviyelerini azaltabilir.

Çalışanlar, kendilerini desteklenmiş ve değerli hissettikleri bir ortamda daha az stres yaşarlar.

Psikolojik güvenlik, işte kontrol duygusunu artırarak stresle başa çıkma becerilerini geliştirebilir.

 4. Psikolojik Güvenliğin Tükenmişlik Hissi Üzerindeki Etkileri

İşyerindeki düşük psikolojik güvenlik, çalışanların tükenmişlik hissini artırabilir.

Sürekli olarak desteklenmemiş veya güvensiz hissetmek, çalışanların duygusal enerjilerini tüketebilir.

İşyerindeki olumsuz bir ortam, çalışanların işlerine duygusal olarak bağlılıklarını azaltarak tükenmişlik hissini artırabilir.

5. İşyerinde Psikolojik Güvenliği Artırmak

Şirketler, açık ve destekleyici bir iletişim ortamı oluşturarak psikolojik güvenliği artırabilirler. Liderler, çalışanlarına güven vererek ve onların fikirlerine değer vererek psikolojik güvenlik oluşturabilirler. Çalışanların duygusal ihtiyaçlarını karşılamak ve işlerinde desteklenmelerini sağlamak, psikolojik güvenliği artırabilir.

Sonuç İşyerindeki psikolojik güvenlik düzeyi, çalışanların stres seviyelerini ve tükenmişlik hissini önemli ölçüde etkiler. Şirketlerin, çalışanların duygusal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde destekleyici bir çalışma ortamı oluşturmaları, stresi azaltabilir ve tükenmişlik hissini önleyebilir. Bu nedenle, psikolojik güvenliğin işyerindeki önemi ve etkileri üzerine odaklanmak, hem çalışanların hem de şirketlerin başarısı için hayati öneme sahiptir.

 

Psikolojik Güvenlik ve Kurumsal Kültür

Psikolojik güvenlik, bir çalışanın işyerinde hata yapmaktan veya risk almaktan korkmadan fikirlerini özgürce ifade edebileceği ve soru sorabileceği bir ortamda hissetmesidir. Bu, çalışanların güvende, saygı duyulan ve değer verilen hissetmelerini sağlar.

Kurumsal kültür, bir organizasyonda çalışan tüm insanlar tarafından paylaşılan değerler, inançlar ve davranış kalıplarının bir bütünüdür. Kurumsal kültür, çalışanların nasıl davrandığını, nasıl çalıştığını ve nasıl etkileşime girdiğini belirler.

Psikolojik güvenlik ve kurumsal kültür birbiriyle yakından ilişkilidir. Güçlü bir kurumsal kültür, psikolojik güvenliğin gelişmesi için gerekli olan temel zemini oluşturur.

Psikolojik Güvenliğin Kurumsal Kültüre Katkıları:

 • Yaratıcılık ve yenilikçiliği artırır.
 • Üretkenliği artırır.
 • Hata yapma olasılığını azaltır.
 • Problem çözme becerilerini geliştirir.
 • Ekip çalışmasını geliştirir.
 • Çalışan bağlılığını artırır.
 • İş kazalarını azaltır.
 • İş-yaşam dengesini geliştirir.

Güçlü Bir Kurumsal Kültür Oluşturmak için:

 • Hata yapmaktan korkmadan risk almayı teşvik eden bir ortam oluşturun.
 • Çalışanların fikirlerini dinleyin ve saygı duyun.
 • Açık ve şeffaf bir iletişim kültürü oluşturun.
 • Çalışanlara geri bildirim verin ve onları destekleyin.
 • Çalışanların kişisel ve mesleki gelişmeleri için fırsatlar sunun.

Psikolojik Güvenliği Artıran Kurumsal Kültür Özellikleri:

 • Güven ve saygı: Çalışanlar, birbirlerine ve liderlerine güvenebildiklerinde ve saygı duyduklarında, fikirlerini özgürce ifade etmeleri ve risk almaları daha olasıdır.
 • Açıklık ve şeffaflık: Çalışanlar, organizasyonda neler olup bittiğini bildiklerinde ve liderlerine güvenebildiklerinde, hata yapmaktan korkmadan risk almaları daha olasıdır.
 • Destekleyici bir ortam: Çalışanlar, hata yaptıklarında veya zorluklarla karşılaştıklarında destek alabileceklerini bildiklerinde, risk almaya daha istekli olurlar.

Öğrenmeye ve gelişmeye odaklanma: Çalışanlar, hata yapmanın öğrenmenin bir parçası olduğunu ve gelişmeleri için teşvik edildiklerini bildiklerinde, risk almaktan korkmadan yeni şeyler denemeye daha istekli olurlar. Psikolojik güvenliğin yüksek olduğu bir kurumda, çalışanlar hata yapmanın öğrenmenin bir parçası olduğunu ve gelişmeleri için teşvik edildiklerini bilirler. Bu, çalışanların yeni şeyler denemeye, risk almaya ve hatalarından ders almaya daha açık olmalarını sağlar.

Öğrenmeye ve gelişmeye odaklanan bir kurumsal kültürde aşağıdakiler teşvik edilir:

 • Hata yapmaktan korkmadan deneme: Çalışanlar hata yapmanın öğrenmenin bir parçası olduğunu bildiklerinde, yeni şeyler denemekten korkmazlar.
 • Geri bildirim alma ve verme: Çalışanlar, hatalarından ders alabilmeleri için açık ve dürüst geri bildirim almaya ve vermeye teşvik edilir.
 • Sürekli öğrenme: Çalışanlar, becerilerini geliştirmeleri ve bilgi birikimlerini genişletmeleri için teşvik edilir.
 • Gelişim fırsatları: Kurum, çalışanlara becerilerini geliştirmeleri için kurslar, atölye çalışmaları ve diğer eğitim programları gibi çeşitli geliştirme fırsatları sunar.

Öğrenmeye ve gelişmeye odaklanan bir kurumsal kültürün birçok faydası vardır. Bu faydalardan bazıları şunlardır:

 • Daha yüksek üretkenlik: Çalışanlar yeni şeyler denemeye ve hatalarından ders almaya açık olduğunda, daha üretken olurlar.
 • Daha fazla yenilik: Çalışanlar yeni şeyler denemeye teşvik edildiğinde, daha fazla yenilik ortaya çıkar.
 • Daha yüksek çalışan bağlılığı: Çalışanlar, becerilerini geliştirmeleri ve bilgi birikimlerini genişletmeleri için teşvik edildiğinde, kuruma daha bağlı olurlar.
 • Daha az iş kazası: Çalışanlar hatalarından ders aldıklarında, iş kazalarının sayısı azalır.

Öğrenmeye ve gelişmeye odaklanan bir kurumsal kültür oluşturmak için:

 • Hata yapmaktan korkmadan denemeyi teşvik edin.
 • Çalışanlara açık ve dürüst geri bildirim verin.
 • Sürekli öğrenmeyi teşvik edin.
 • Çalışanlara çeşitli geliştirme fırsatları sunun.

Örnek:

Bir yazılım şirketinde, çalışanlar yeni kodlama tekniklerini denemeye teşvik edilir. Hata yaptıklarında, hatalarından ders almaları için geri bildirim alırlar. Şirket, çalışanlarına çeşitli kurslar ve atölye çalışmaları sunarak becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu sayede, çalışanlar daha üretken, daha yenilikçi ve daha mutlu olurlar.

Öğrenmeye ve gelişmeye odaklanma, psikolojik güvenliğin yüksek olduğu bir kurumsal kültür oluşturmak için önemli bir unsurdur. Bu, çalışanların hata yapmaktan korkmadan yeni şeyler denemelerine, risk almalarına ve hatalarından ders almalarına olanak tanır.

Psikolojik güvenlik ve kurumsal kültür birbiriyle yakından ilişkilidir. Güçlü bir kurumsal kültür, psikolojik güvenliğin gelişmesi için gerekli olan temel zemini oluşturur. Psikolojik güvenliği yüksek bir kurumda çalışanlar daha yaratıcı, daha yenilikçi, daha üretken ve daha mutlu olurlar.

Merhaba, Performansınızı artıran, insan odaklı bir kurum kültürü için buradayız!