İşyerinde Düşük Performans ile Başa Çıkmanın Yolları

Görsel

İşyerinde düşük performans, bir çalışanın beklenen veya arzulanan performans seviyesini karşılayamadığı bir durumdur. Bu durum, birçok farklı faktörden kaynaklanabilir ve işverenin ve çalışanın birlikte çözmesi gereken bir sorundur. Bizde bu makalemizde Pessurvey ailesi olarak işyerinde İşyerinde düşük performansı işleyeceğiz.

Düşük Performansın Nedenleri

 • Motivasyon eksikliği: Çalışan, işine ilgi duymuyor veya işyerinde yeterince motive olmayabilir.
 • Yetersiz beceri veya bilgi: Çalışan, işini yapmak için gerekli becerilere veya bilgiye sahip olmayabilir.
 • Kişisel sorunlar: Çalışan, özel hayatında zorluklarla karşı karşıya kalabilir ve bu da iş performansını etkileyebilir.
 • Yetersiz iş ortamı: İşyerinde olumsuz bir atmosfer olabilir veya çalışan gerekli kaynaklara sahip olmayabilir.
 • Yetersiz yönetim: Yöneticiler, çalışanlara yeterince rehberlik veya geri bildirim vermeyebilir.

Düşük Performans ile Başa Çıkmanın Yolları

1. Sorunun Nedenini Belirleyin:

 • Çalışanla bire bir görüşme yapın ve performansıyla ilgili endişelerinizi dile getirin.
 • Çalışanın bakış açısını dinleyin ve sorunun nedenini anlamaya çalışın.
 • Gerekirse, performans değerlendirmeleri veya 360 derece geri bildirim gibi araçlar kullanın.

2. Çözümler Üzerinde Çalışın:

 • Sorunun nedenine bağlı olarak, bir dizi çözüm önerebilirsiniz.
 • Örneğin, motivasyon eksikliği yaşıyorsa, çalışana daha fazla sorumluluk verebilir veya yeni bir projeye dahil edebilirsiniz.
 • Yetersiz beceri veya bilgi eksikliği yaşıyorsa, eğitim veya beceri geliştirme programları sunabilirsiniz.
 • Kişisel sorunlar yaşıyorsa, çalışan destek programları veya esnek çalışma saatleri gibi imkanlar sağlayabilirsiniz.

3. Çalışanla İletişim Kurun:

 • Çalışanla düzenli olarak iletişim kurun ve performansındaki gelişmeleri takip edin.
 • Geri bildiriminizi açık ve net bir şekilde iletin ve yapıcı öneriler sunun.
 • Çalışanın çabalarını takdir edin ve onu motive etmeye çalışın.

4. Gerekirse Yardım Alın:

 • Sorunu kendi başınıza çözemiyorsanız, insan kaynakları departmanından veya bir uzmandan yardım alabilirsiniz.
 • Bir koç veya danışman, çalışanın performansını geliştirmeye yardımcı olabilir.

5. Sabırlı Olun:

Düşük Performansı Önlemenin Yolları:

 • İşe alım sürecini gözden geçirin: Yeterli beceri ve deneyime sahip adayları işe aldığınızdan emin olun.
 • Çalışanlara açık ve net performans beklentileri belirleyin.
 • Düzenli geri bildirim sağlayın.
 • Çalışanların gelişmesine ve öğrenmesine yardımcı olacak eğitim ve beceri geliştirme programları sunun.
 • Motive edici ve destekleyici bir iş ortamı oluşturun.

İşyerinde düşük performans, işverenler ve çalışanlar için bir problem olabilir. Ancak, sorunun nedenini belirleyerek ve uygun çözümler uygulayarak bu sorunun üstesinden gelmek mümkündür.

İşyerinde Motivasyonu Artırma Stratejileri

Çalışan motivasyonu, bir çalışanın işini yapma arzusu ve azmidir. Yüksek motivasyonlu çalışanlar, daha üretken, daha yaratıcı ve daha az hata yapmaya eğilimlidirler. Bu da işverenler için birçok fayda sağlayabilir.

Motivasyonu Etkileyen Faktörler

 • İşe İlgi: Çalışan, işini ilgi çekici ve anlamlı buluyorsa daha motive olur.
 • Başarı: Çalışan, işinde başarılı olduğunu hissederse daha motive olur.
 • Tanınma: Çalışan, yaptığı katkılar için tanınma ve takdir görürse daha motive olur.
 • Gelişim Fırsatları: Çalışan, yeni beceriler öğrenme ve gelişme fırsatı bulursa daha motive olur.
 • Yeterlilik: Çalışan, işini yapmak için gerekli becerilere ve yetkinliğe sahip olduğunu hissederse daha motive olur.
 • Özerklik: Çalışan, işini yapma konusunda özerkliğe sahipse daha motive olur.
 • Çalışma Ortamı: Olumlu ve destekleyici bir çalışma ortamı, çalışan motivasyonunu artırabilir.

Motivasyonu Artırma Stratejileri

1. Hedef Belirleme:

 • Çalışanlarla birlikte SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) hedefler belirleyin.
 • Hedeflere ulaşmak için bir plan oluşturun ve ilerlemeyi takip edin.
 • Hedeflere ulaşıldığında çalışanları ödüllendirin.

2. Geri Bildirim:

 • Çalışanlara düzenli olarak geri bildirim sağlayın.
 • Geri bildiriminiz açık, net ve yapıcı olsun.
 • Çalışanların fikirlerini ve önerilerini dinleyin.

3. Tanınma ve Ödüllendirme:

 • Çalışanların yaptıkları katkılar için onları tanıyın ve takdir edin.
 • Maddi ve manevi ödüller kullanın.
 • Ödüllendirme sisteminin adil ve şeffaf olduğundan emin olun.

4. Gelişim Fırsatları:

 • Çalışanlara yeni beceriler öğrenmeleri ve gelişmeleri için fırsatlar sunun.
 • Eğitim ve beceri geliştirme programları sunun.
 • Çalışanların kariyer hedeflerini destekleyin.

5. Yeterlilik:

 • Çalışanların işlerini yapmak için gerekli becerilere ve yetkinliğe sahip olduğundan emin olun.
 • Gerekirse eğitim ve beceri geliştirme programları sunun.

6. Özerklik:

 • Çalışanlara işlerini yapma konusunda özerklik verin.
 • Sorumluluk ve yetki verin.
 • Karar verme süreçlerine dahil edin.

7. Çalışma Ortamı:

 • Olumlu ve destekleyici bir çalışma ortamı oluşturun.
 • İletişimi teşvik edin.
 • Çalışanların geri bildirimlerini dinleyin ve dikkate alın.

8. Ekip Çalışması:

 • Ekip çalışmasını teşvik edin.
 • Ekip üyelerinin birbirleriyle iletişim kurmalarını ve iş birliği yapmalarını sağlayın.
 • Ekip başarılarını kutlayın.

9. Esneklik:

 • Çalışanlara esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma imkanları gibi imkanlar sunun.
 • İş-yaşam dengesini teşvik edin.

10. Eğlenceli ve İlgi Çekici Bir Ortam Oluşturun:

 • Çalışma ortamını eğlenceli ve ilgi çekici hale getirecek aktiviteler organize edin.
 • Oyunlaştırma tekniklerini kullanın.
 • Yaratıcılığı ve yeniliği teşvik edin.

İşyerinde motivasyonu artırmak, işverenler ve çalışanlar için birçok fayda sağlayabilir. Yukarıda bahsedilen stratejileri uygulayarak, işverenler çalışan motivasyonunu artırabilir ve daha üretken, daha yaratıcı ve daha mutlu bir işgücü oluşturabilirler.

Çalışanların Potansiyelini Keşfetme ve İyileştirme Yolları

Çalışanların potansiyelini keşfetmek ve geliştirmek, her işverenin ve yöneticinin temel hedeflerinden biridir. Potansiyeli yüksek çalışanlar, daha üretken, daha yaratıcı, daha yenilikçi ve daha az hata yapmaya eğilimlidirler. Bu da işverenler için birçok fayda sağlayabilir.

Çalışan Potansiyelini Keşfetmenin Yolları:

1. Performans Değerlendirmeleri:

 • Düzenli performans değerlendirmeleri yaparak çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebilirsiniz.
 • Performans değerlendirmeleri, çalışanların potansiyelini keşfetmenin ve geliştirmenin sistematik bir yoludur.

2. Geri Bildirim:

 • Çalışanlara düzenli olarak geri bildirim verin.
 • Geri bildiriminiz açık, net ve yapıcı olsun.
 • Geri bildirim, çalışanların potansiyelini keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olabilir.

3. Yetenek Yönetimi:

 • Yetenek yönetimi programları kullanarak çalışanların becerilerini ve yetkinliklerini takip edin.
 • Yetenek yönetimi programları, çalışanların potansiyelini keşfetmenin ve geliştirmenin sistematik bir yoludur.

4. Koçluk ve Mentorluk:

 • Çalışanlara koçluk ve mentorluk programları sunun.
 • Koçluk ve mentorluk programları, çalışanların potansiyelini keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olabilir.

5. Kariyer Gelişim Fırsatları:

 • Çalışanlara yeni beceriler öğrenmeleri ve gelişmeleri için fırsatlar sunun.
 • Eğitim ve beceri geliştirme programları sunun.
 • Çalışanların kariyer hedeflerini destekleyin.

Çalışan Potansiyelini Geliştirmenin Yolları:

1. Eğitim ve Beceri Geliştirme:

 • Çalışanlara yeni beceriler öğrenmeleri ve gelişmeleri için fırsatlar sunun.
 • Eğitim ve beceri geliştirme programları sunun.

2. Görevlendirme ve Sorumluluk Verme:

 • Çalışanlara potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı olacak görevler ve sorumluluklar verin.
 • Çalışanlara zorlayıcı ama ulaşılabilir hedefler belirleyin.

3. Geri Bildirim ve Destek:

 • Çalışanlara düzenli olarak geri bildirim verin ve onları destekleyin.
 • Çalışanların hatalarından ders almalarına yardımcı olun.

4. Takdir ve Ödüllendirme:

 • Çalışanların yaptıkları katkılar için onları tanıyın ve takdir edin.
 • Maddi ve manevi ödüller kullanın.
 • Ödüllendirme sisteminin adil ve şeffaf olduğundan emin olun.

5. Yaratıcı ve Yenilikçi Bir Ortam Oluşturun:

 • Çalışanların yaratıcı ve yenilikçi olmalarını teşvik edin.
 • Fikirlerini özgürce paylaşabilecekleri bir ortam oluşturun.
 • Yenilikleri ödüllendirin.

Çalışanların potansiyelini keşfetmek ve geliştirmek, her işverenin ve yöneticinin temel hedeflerinden biridir. Yukarıda bahsedilen stratejileri uygulayarak, işverenler ve yöneticiler çalışanların potansiyellerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olabilirler. Bu da daha üretken, daha yaratıcı, daha yenilikçi ve daha mutlu bir işgücü oluşturabilir.

Takım Çalışması ve İşbirliği Kültürünü Teşvik Etme

Takım çalışması ve işbirliği, günümüzün karmaşık ve rekabetçi iş ortamında başarı için kritik öneme sahiptir. Farklı becerilere ve bakış açılarına sahip kişilerin ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışmasını gerektirir. Bu makalede, işyerinde takım çalışması ve işbirliği kültürünü teşvik etmenin yollarını inceleyeceğiz.

Takım Çalışması ve İşbirliğinin Faydaları:

 • Artan Üretkenlik: Takım çalışması ve işbirliği, görevlerin daha hızlı ve daha verimli bir şekilde tamamlanmasını sağlayabilir.
 • Geliştirilmiş Kalite: Farklı bakış açıları ve fikirler, daha yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler sunmaya yardımcı olabilir.
 • Artan Yaratıcılık: Takım çalışması, yeni fikirler ve çözümler üretmek için beyin fırtınası yapma ve fikir alışverişinde bulunma imkanı sunar.
 • Geliştirilmiş Problem Çözme Becerileri: Takım üyeleri, karmaşık problemleri çözmek için birlikte çalışabilir ve birbirlerinden öğrenebilir.
 • Daha Güçlü İletişim: Takım çalışması, açık ve net iletişim kurma ihtiyacını teşvik eder.
 • Artan Motivasyon ve Bağlılık: Takım üyeleri, ortak bir hedefe katkıda bulunmanın tatminini yaşar ve işyerine daha bağlı hissederler.

Takım Çalışması ve İşbirliği Kültürünü Teşvik Etme Yolları:

1. Ortak Hedefler Belirleyin:

Takım üyelerinin birlikte çalışabilecekleri ve ilerlemelerini takip edebilecekleri net ve ulaşılabilir hedefler belirleyin.

2. Açık ve Net İletişimi Teşvik Edin:

Takım üyelerinin fikirlerini özgürce paylaşabilecekleri ve birbirleriyle açık ve net bir şekilde iletişim kurabilecekleri bir ortam oluşturun.

3. Güven ve Saygı Oluşturun:

Takım üyelerinin birbirlerine güvenebilecekleri ve saygı duyacakları bir ortam oluşturun.

4. Farklılıklara Değer Verin:

Farklı becerilere ve bakış açılarına sahip kişilerin katkılarını değerlendirin ve farklılıkları bir zenginlik olarak görün.

5. Takım Çalışmasını Ödüllendirin:

Takım olarak başarıya ulaşan üyeleri ödüllendirin ve teşvik edin.

6. Etkili Liderlik Sağlayın:

Takıma rehberlik edecek ve motive edecek güçlü bir liderlik sağlayın.

7. Eğitim ve Gelişim Fırsatları Sunun:

Takım üyelerinin becerilerini geliştirmelerine ve yeni şeyler öğrenmelerine yardımcı olacak eğitim ve geliştirme programları sunun.

8. Geri Bildirim ve Destek Sağlayın:

Takım üyelerine düzenli olarak geri bildirim verin ve onları destekleyin.

9. Çatışmaları Yönetin:

Takım içinde ortaya çıkan çatışmaları adil ve yapıcı bir şekilde yönetin.

10. Eğlenceli ve Etkileşimli Bir Ortam Oluşturun:

Takım üyelerinin birlikte eğlenebilecekleri ve etkileşime girebilecekleri bir ortam oluşturun.

Takım Çalışması ve İşbirliği Kültürünü Oluşturmanın İpuçları:

 • Takım kurma etkinlikleri düzenleyin.
 • Takım için ortak bir alan oluşturun.
 • Takım toplantıları ve beyin fırtınası seansları düzenleyin.
 • Takım başarılarını kutlayın.
 • Takım üyelerinin birbirleriyle iletişim kurmalarını teşvik edin.
 • Takım ruhunu ve birlikteliği teşvik eden bir atmosfer oluşturun.

Takım çalışması ve işbirliği kültürü, her işyerinin başarısı için kritik öneme sahiptir. Yukarıda bahsedilen stratejileri uygulayarak, işverenler ve yöneticiler işyerinde takım çalışması ve işbirliği kültürünü teşvik edebilir ve bunun birçok faydasından yararlanabilirler.

Performansı Değerlendirme ve İyileştirme Süreci

Performans değerlendirme ve iyileştirme süreci, bir organizasyondaki çalışanların performansını sistematik bir şekilde değerlendirmek ve iyileştirmeye yönelik adımları içeren bir süreçtir. Bu süreç, hem çalışanlar hem de organizasyon için birçok fayda sağlayabilir.

Performans Değerlendirmenin Faydaları:

 • Çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini belirler.
 • Çalışanlara geri bildirim sağlayarak gelişmelerine yardımcı olur.
 • Eğitim ve geliştirme ihtiyaçlarını belirler.
 • Terfi ve zam gibi kararlarda objektif bir temel sağlar.
 • Çalışan motivasyonunu ve bağlılığını artırır.
 • Organizasyonel hedeflere ulaşmaya yardımcı olur.

Performans Değerlendirme Süreci:

1. Hedef Belirleme:

Performans değerlendirme süreci, organizasyonun ve çalışanların hedeflerinin belirlenmesiyle başlar. Bu hedefler, SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) prensiplerine göre belirlenmelidir.

2. Performans Ölçütleri:

Hedefler belirlendikten sonra, bu hedeflere ulaşmak için kullanılacak performans ölçütleri belirlenmelidir. Bu ölçütler, objektif ve adil olmalıdır.

3. Veri Toplama:

Performans ölçütleri belirlendikten sonra, bu ölçütlere ilişkin veriler toplanır. Bu veriler, gözlemler, değerlendirme formları, 360 derece geri bildirimi gibi çeşitli yöntemler kullanılarak toplanabilir.

4. Geri Bildirim:

Veriler toplandıktan sonra, çalışanlara performansları hakkında geri bildirim verilir. Geri bildirim açık, net ve yapıcı olmalıdır.

5. Gelişim Planı:

Geri bildirim ışığında, çalışanın performansını iyileştirmeye yönelik bir geliştirme planı hazırlanır. Bu plan, eğitim ve geliştirme programları, koçluk ve mentorluk gibi çeşitli yöntemler içerebilir.

6. Takip ve Değerlendirme:

Geliştirme planı uygulandıktan sonra, çalışanın performansı takip edilir ve değerlendirilir. Bu değerlendirme, planın ne kadar etkili olduğunu belirlemek için kullanılır.

Performans İyileştirme Stratejileri:

 • Eğitim ve Gelişim: Çalışanlara becerilerini geliştirmelerine ve yeni şeyler öğrenmelerine yardımcı olacak eğitim ve geliştirme programları sunun.
 • Koçluk ve Mentorluk: Çalışanlara koçluk ve mentorluk programları sunarak onları destekleyin ve rehberlik edin.
 • Geri Bildirim: Çalışanlara düzenli olarak geri bildirim vererek performanslarını geliştirmelerine yardımcı olun.
 • Tanınma ve Ödüllendirme: Başarılı çalışanları tanıyarak ve ödüllendirerek motivasyonlarını ve bağlılıklarını artırın.
 • Pozitif ve Destekleyici Bir Ortam Oluşturun: Çalışanların rahat ve motive hissedebilecekleri bir çalışma ortamı oluşturun.

Performans değerlendirme ve iyileştirme süreci, organizasyonların ve çalışanların başarısı için önemli bir araçtır. Bu süreç, çalışanların potansiyellerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olur ve organizasyonların hedeflerine ulaşmalarını sağlar.

 

 

 

Merhaba, Performansınızı artıran, insan odaklı bir kurum kültürü için buradayız!