OKR (Objektif Key Results) Nedir? İş Dünyasında Başarı İçin Stratejik Bir Araç

OKR Görsel

OKR, Objectives and Key Results kelimelerinin kısaltmasıdır. Türkçeye "Hedefler ve Anahtar Sonuçlar" olarak çevrilebilir. OKR, şirketlerin ve bireylerin daha etkili bir şekilde hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan bir stratejik araçtır.

OKR, bir hedefi ve bu hedefe ulaşmak için gereken anahtar sonuçları tanımlayan bir çerçevedir. Hedefler, bir organizasyonun veya bireyin ulaşmak istediği uzun vadeli, nihai sonuçları temsil eder. Anahtar sonuçlar ise, hedefe ulaşmak için gerekli olan ve ölçülebilir, ulaşılabilir, alakalı ve zamana bağlı (SMART) kriterlerdir.

OKR'ler, şirketlerin ve bireylerin aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli hedeflere ulaşmalarına yardımcı olabilir:

 • Satışları artırmak
 • Müşteri memnuniyetini iyileştirmek
 • Yeni ürünler veya hizmetler geliştirmek
 • Çalışan bağlılığını artırmak
 • Karlılık oranlarını artırmak

OKR'lerin etkili olması için aşağıdaki temel unsurlara sahip olması gerekir:

 • Şeffaflık: OKR'ler, organizasyonun tüm seviyelerinde şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır. Bu, herkesin ortak bir hedefe doğru ilerlediğinden emin olmasına yardımcı olur.
 • Ortaklaşa oluşturulma: OKR'ler, organizasyonun tüm seviyelerindeki paydaşların katılımıyla oluşturulmalıdır. Bu, herkesin hedeflere sahip olduğunu ve onlara ulaşmak için sorumluluk aldığını hissetmesini sağlar.
 • Takip edilebilirlik: OKR'ler, ilerlemenin düzenli olarak izlenmesi ve ölçülmesine izin verecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemeye ve gerekirse ayarlamalar yapmaya yardımcı olur.

 

Günümüz iş dünyasında başarı, sadece rekabetçi olmakla değil, aynı zamanda hedeflere yönelik net bir vizyonu ve bu vizyonu gerçekleştirmek için etkili bir stratejiyi içerir. İşte tam bu noktada OKR (Objektif Key Results) devreye girer. OKR, özellikle son yıllarda büyük ve küçük işletmeler arasında popüler hale gelmiş, performans yönetimi ve hedef belirleme süreçlerini kökten değiştiren bir stratejik araçtır. Bu makalede, OKR'nin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve iş dünyasında nasıl kullanıldığını inceleyeceğiz.

OKR Nedir? 

OKR, Objectives (Objektifler) ve Key Results (Anahtar Sonuçlar) kelimelerinin kısaltmasıdır. Bu, bir organizasyonun veya bireyin belirli hedeflere (objektifler) ulaşma sürecini yönlendiren ve ölçülebilir sonuçları (anahtar sonuçlar) takip etmelerine yardımcı olan bir çerçevedir. OKR, ilk olarak Intel'de popüler hale gelmiş ve ardından Google gibi büyük teknoloji şirketleri tarafından benimsenmiştir.

OKR Nasıl Çalışır? 

OKR sistemi, organizasyonların ve bireylerin stratejik hedeflerini belirlemelerine ve bu hedeflere ulaşma yolunda ilerlemelerini izlemelerine yardımcı olur. İşte OKR'nin temel çalışma prensipleri:

 1. Objektifler Belirleme

Objektifler belirleme, bir organizasyonun, bireyin veya projenin başarısını ölçülebilir ve net bir şekilde tanımlamak için kullanılan temel bir stratejik süreçtir. Bu süreç, hedeflerin belirlenmesi, hedeflere yönelik planlar yapılması ve ilerlemenin izlenmesi aşamalarını içerir. Objektifler, organizasyonların misyonlarını, vizyonlarını ve stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için yol haritasını çizer. İşte objektifler belirleme sürecini daha ayrıntılı olarak inceleyen adımlar:

 • Belirli ve Ölçülebilir Hedefler Belirleme: İlk adım, belirli ve ölçülebilir hedeflerin tanımlanmasıdır. Hedefler, genellikle "SMART" (Specific - Belirli, Measurable - Ölçülebilir, Achievable - Ulaşılabilir, Relevant - İlgili, Time-bound - Zamanına uygun) kriterlerine uygun olmalıdır. Bu, hedeflerin net ve anlamlı olmasını sağlar.
 • Stratejik Hedeflerle Uyum Sağlama: Hedefler, organizasyonun veya bireyin stratejik hedefleriyle uyumlu olmalıdır. Bu, hedeflerin organizasyonun genel misyonuna ve vizyonuna katkı sağlamasını sağlar.
 • Öncelikler Belirleme: Hedefler arasında öncelikler belirlemek önemlidir. Hangi hedeflerin daha acil veya daha önemli olduğunu belirlemek, kaynakların etkili bir şekilde yönlendirilmesine yardımcı olur.
 • Hedefleri Kısaltma: Genellikle organizasyonlar çok sayıda hedef belirler, ancak bu hedeflerin sınırlı kaynaklarla gerçekleştirilmesi zor olabilir. Bu nedenle, ana hedeflere odaklanmak ve gereksiz hedefleri kısaltmak önemlidir.
 • Hedeflere Yönelik Eylem Planları Oluşturma: Hedeflere ulaşmak için spesifik eylem planları oluşturun. Bu eylem planları, her hedefi nasıl gerçekleştireceğinizi adım adım göstermelidir.
 • Sürekli İlerleme İzleme ve Değerlendirme: Hedeflere ulaşma sürecini izleyin ve düzenli olarak ilerlemeyi değerlendirin. Bu, hedeflere ulaşmak için gerektiğinde ayarlamalar yapmanıza yardımcı olur.
 • İlerlemenin İlgili Taraflarla Paylaşılması: İlerlemenin ilgili taraflarla (örneğin, ekip üyeleri, yöneticiler, paydaşlar) paylaşılması, şeffaflığı artırır ve destek sağlar.

Objektifler belirleme süreci, organizasyonlar için stratejik bir yol haritası çizmeye yardımcı olurken, bireyler ve projeler için de hedeflere odaklanmayı ve başarıyı ölçülebilir bir şekilde takip etmeyi sağlar. Bu sürecin etkili bir şekilde uygulanması, daha büyük başarıların temelini oluşturabilir ve her düzeydeki organizasyonlar için kritik bir stratejik araçtır.

 

 1. Anahtar Sonuçlar Tanımlama

Her objektifin altında, bu hedefe ulaşmanın başarılı olduğunu gösterecek ölçülebilir sonuçlar belirlenir. Bu sonuçlara "anahtar sonuçlar" denir.

 

 1. Belirginlik ve Ölçülebilirlik

 

OKR'lar, açık ve net bir şekilde ifade edilmeli ve ölçülebilir olmalıdır. Bu, ilerlemenin izlenmesini kolaylaştırır.

 

 1. Düzenli İlerleme İzleme

 

 OKR'lar belirli bir süre (genellikle aylık veya dönemsel) boyunca takip edilir ve düzenli olarak gözden geçirilir.

İş Dünyasında OKR Kullanımı

OKR, başarılı organizasyonlar tarafından birçok farklı alanda kullanılır. İş dünyasında OKR'nin başlıca kullanım alanları şunlar olabilir:

Performans Yönetimi: OKR, çalışanların performansını ölçmek ve yönlendirmek için etkili bir araçtır. Her çalışanın belirli hedeflere ulaşma sorumluluğu ve ölçülebilir sonuçları vardır.

Stratejik Planlama: Şirketler, uzun vadeli stratejilerini OKR çerçevesinde tanımlayabilir ve izleyebilirler. Bu, organizasyonun hedeflere ulaşma yolculuğunu belirlemeye yardımcı olur.

Proje yönetimi:

Belirli bir amacı veya sonucu elde etmek için tasarlanmış bir iş veya görevin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlayan bir disiplindir. Bu disiplin, her türlü organizasyon ve sektörde yaygın olarak kullanılır ve projenin başlangıcından sonuna kadar tüm süreçleri kapsar. İşte proje yönetiminin temel bileşenlerini açıklayan anahtar kavramlar:

 1. Proje Belirleme ve Tanımlama: Proje yönetimi süreci, proje amacının ve hedeflerinin açıkça tanımlandığı bir başlangıç noktasıyla başlar.
 2. Departman ve Ekip Yönetimi: Departmanlar ve ekipler, kendi hedeflerini ve sonuçlarını OKR ile belirleyebilirler. Bu, departmanlar arasında koordinasyonu artırır.

 

OKR (Objektif Key Results), organizasyonların ve bireylerin daha etkili bir şekilde hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan güçlü bir stratejik araçtır. Belirli hedefleri tanımlama, ölçülebilir sonuçları izleme ve organizasyonun genel başarısını artırma konusunda önemli bir rol oynar. Pessurvey olarak, OKR'nin iş dünyasındaki etkisini takip ederken, bu çerçevenin organizasyonlar ve bireyler için nasıl daha verimli hedeflere ulaşma yolculuğunu şekillendirdiğini görmekten heyecan duyuyoruz.

 

 

Merhaba, Performansınızı artıran, insan odaklı bir kurum kültürü için buradayız!