Resmi Yazışma Kuralları: İletişimde Profesyonelliğin Anahtarı

Resmi Yazışma Kuralları Görsel

Resmi yazışma kuralları, iş dünyasında, resmî kurumlarda ve kişisel iletişimde oldukça önemlidir. Bu kurallar, yazılı iletişimde netlik, düzen ve saygıyı sağlamak için geliştirilmiştir. Resmi yazışma kurallarını anlamak ve uygulamak, etkili iletişimde kritik bir rol oynar.

Resmi Yazışma Nedir? 

Resmi yazı, kamu kurum ve kuruluşlarının, kendi aralarında, tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar ve gerçek kişilerle çeşitli amaçlarla yaptığı yazılara verilen isimdir. Bu yazılar, içeriği ve biçimi resmi makamlarca belirlenen belgelerdir.

Resmi yazıların amacı, bilgi vermek, istemde bulunmak, bildirimde bulunmak, görüş bildirmek, onaylamak, izin vermek, talimat vermek, teşekkür etmek, kutlamak, üzüntü ve taziyede bulunmak gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilir.

Resmi yazıların özellikleri

 • Düzenli ve standart bir formata sahiptirler.
 • Yazım kurallarına uygun olarak yazılırlar.
 • Dil ve üslupları özenle seçilir.
 • Amaçlarına uygun şekilde hazırlanırlar.
 • Gönderildiği kurum veya kişiye saygılı bir dil kullanılır.

Resmi yazılar, genellikle şunlar olmak üzere beş bölümden oluşur:

 • Başlık: Belgeyi gönderen idarenin adının belirtildiği bölümdür.
 • Sayı: Belgenin kayıt numarasının belirtildiği bölümdür.
 • Tarih: Belgenin yazıldığı tarihi belirten bölümdür.
 • Konu: Belgenin konusunun belirtildiği bölümdür.
 • Giriş: Belgenin konusunun kısaca açıklandığı bölümdür.
 • Gövde: Belgenin konusunun ayrıntılı olarak açıklandığı bölümdür.
 • Sonuç: Belgenin sonucunun belirtildiği bölümdür.
 • İmza: Belgeyi imzalayan kişinin adının ve unvanının belirtildiği bölümdür.

Resmi yazılar, genellikle kâğıt ortamında hazırlanır. Ancak, günümüzde elektronik ortamda da resmi yazışmalar yapılabilmektedir.

Resmi yazılar, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük işleyişinde önemli bir yere sahiptir. Bu yazıların doğru ve etkili bir şekilde hazırlanması, kurumlar arasında iletişimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından önemlidir.

Resmi Yazışma Kurallarının Temel İlkeleri

Netlik: Mesajınızın alıcı tarafından anlaşılabilir olması önemlidir. Karmaşık veya belirsiz ifadelerden kaçının.

Kısa ve Öz Olma: Mesajınızı gereksiz detaylarla şişirmek yerine, temel bilgileri öne çıkarın.

Höllür Olmama: Dilinizin saygılı ve resmi olması gereklidir. Alıcıya saygı göstermek için uygun bir dil kullanın.

Saygı ve Düzen: Yazdığınız belgelerde düzen ve profesyonellik önemlidir. Tarih, başlık, hitap gibi unsurlara dikkat edin.

 

Mektup ve E-Posta Yazma Kuralları

Mektup yazma kuralları ve e-posta yazma kuralları, resmi yazışmanın yaygın örnekleridir.

Resmi Mektup Nedir? 

Resmi mektup, kamu kurum ve kuruluşlarının, kendi aralarında, tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar ve gerçek kişilerle çeşitli amaçlarla yaptığı yazılı iletişimlerdir. Bu yazılar, içeriği ve biçimi resmi makamlarca belirlenen belgelerdir.

Resmi mektupların amacı, bilgi vermek, istemde bulunmak, bildirimde bulunmak, görüş bildirmek, onaylamak, izin vermek, talimat vermek, teşekkür etmek, kutlamak, üzüntü ve taziyede bulunmak gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilir.

Resmi mektupların özellikleri şunlardır:

 • Düzenli ve standart bir formata sahiptirler.
 • Yazım kurallarına uygun olarak yazılırlar.
 • Dil ve üslupları özenle seçilir.
 • Amaçlarına uygun şekilde hazırlanırlar.
 • Gönderildiği kurum veya kişiye saygılı bir dil kullanılır.

Resmi Mektup Yazma Kuralları

Resmi mektuplar, doğru ve etkili bir şekilde hazırlanmalıdır. Bunun için dikkat edilmesi gereken bazı kurallar şunlardır:

 • Başlık: Belgeyi gönderen idarenin adı, mektubun yazıldığı yer ve tarih, mektubun yazıldığı makam ve mektubun yazıldığı kişinin adı ve unvanı belirtilmelidir.
 • Sayı: Belgenin kayıt numarası belirtilmelidir.
 • Konu: Belgenin konusu kısa ve öz bir şekilde belirtilmelidir.
 • Giriş: Belgenin konusunun kısaca açıklanması gerekir.
 • Gövde: Belgenin konusunun ayrıntılı olarak açıklanması gerekir.
 • Sonuç: Belgenin sonucunun belirtilmesi gerekir.
 • İmza: Belgeyi imzalayan kişinin adı ve unvanı belirtilmelidir.

Resmi mektuplar, genellikle kâğıt ortamında hazırlanır. Ancak, günümüzde elektronik ortamda da resmi yazışmalar yapılabilmektedir.

Resmi mektuplar, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük işleyişinde önemli bir yere sahiptir. Bu yazıların doğru ve etkili bir şekilde hazırlanması, kurumlar arasında iletişimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından önemlidir.

E-posta Yazma Kuralları

 • Konu Satırı: E-postanın içeriğini özetleyin.
 • Alıcılar: Doğru alıcılara gönderin.
 • Açılış: Kısa bir selamla başlayın.
 • Ana İçerik: Temel mesajınızı açık ve düzenli bir şekilde iletişim.
 • Kapanış ve İmza: Teşekkürler, saygılar gibi uygun bir kapanış kullanın ve imzanızı ekleyin.

Resmi Rapor Yazma Kuralları

Rapor, belirli bir konuya ilişkin bilgi, bulgu ve değerlendirmelerin sistematik olarak sunulduğu bir metindir. Resmi raporlar, kamu kurum ve kuruluşlarında, araştırma ve geliştirme çalışmalarında, bilimsel çalışmalarda ve benzeri durumlarda kullanılmaktadır.

Resmi raporlar, doğru ve etkili bir şekilde hazırlanmalıdır. Bunun için dikkat edilmesi gereken bazı kurallar şunlardır:

 • Konu: Raporun konusu, açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.
 • Hedef kitle: Raporun hedef kitlesi, dikkate alınarak hazırlanmalıdır.
 • Biçim: Rapor, belirlenen formata uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Dil ve üslup: Rapor, anlaşılır ve özenli bir dil ve üslup kullanılarak yazılmalıdır.
 • Kaynaklar: Raporda kullanılan kaynakların belirtilmesi gerekir.
 • Resmi Raporların Formatı
 • Resmi raporlar, genellikle şunlar olmak üzere beş bölümden oluşur:
 • Giriş: Raporun konusunun ve amacının kısaca belirtildiği bölümdür.
 • Gövde: Raporun konusunun ayrıntılı olarak açıklandığı bölümdür.
 • Sonuç: Raporun sonuç ve önerilerinin belirtildiği bölümdür.
 • Kaynakça: Raporda kullanılan kaynakların belirtildiği bölümdür.
 • Ek: Rapora eklenmesi gereken belgelerin belirtildiği bölümdür.

Giriş Bölümü

Giriş bölümünde, raporun konusu ve amacı kısaca belirtilmelidir. Raporun konusu, açık ve net bir şekilde ifade edilmelidir. Raporun amacı, raporun ne amaçla yazıldığına dair bilgi vermelidir.

Gövde Bölümü

Gövde bölümünde, raporun konusu ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Bu bölümde, rapora konu olan konuyla ilgili bilgiler, bulgular ve değerlendirmeler sunulmalıdır. Gövde bölümü, konu ile ilgili tüm bilgileri kapsamlı bir şekilde içermelidir.

Sonuç Bölümü

Sonuç bölümünde, raporun sonucu ve önerileri belirtilmelidir. Raporun sonucu, raporun bulgu ve değerlendirmelerine dayanarak yapılan bir sonuca ulaşılmalıdır. Raporun önerileri, raporun sonucundan hareketle geliştirilmelidir.

Kaynakça Bölümü

Kaynakça bölümünde, raporda kullanılan kaynakların belirtilmesi gerekir. Kaynakça bölümü, APA, Chicago veya MLA gibi bir kaynakça stili kullanılarak hazırlanmalıdır.

Ek Bölümü

Ek bölümünde, rapora eklenmesi gereken belgeler belirtilmelidir. Bu belgeler, rapora konu olan konuyla ilgili önemli bilgiler içeriyorsa, ek bölümünde belirtilmelidir.

Resmi Rapor Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Noktalar

 • Rapor, doğru ve güvenilir bilgiler içermelidir.
 • Rapor, tarafsız ve objektif bir şekilde yazılmalıdır.
 • Rapor, anlaşılır ve özenli bir dil ve üslup kullanılarak yazılmalıdır.
 • Rapor, zamanında hazırlanmalıdır.
 • Rapor, ilgili birime sunulmalıdır.

Resmi raporlar, kamu kurum ve kuruluşlarında önemli bir yere sahiptir. Bu raporların doğru ve etkili bir şekilde hazırlanması, kurumların karar alma süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır.

Resmi yazışma kurallarını öğrenmek ve uygulamak, iletişimde etkili ve profesyonel olmanın anahtarıdır. Bu kurallara dikkat ederek, mesajlarınızın anlaşılır, saygılı ve düzenli olduğundan emin olabilirsiniz. İş dünyasında ve kişisel yaşamınızda resmi yazışma kurallarını kullanarak daha etkili iletişim kurabilirsiniz.

Merhaba, Performansınızı artıran, insan odaklı bir kurum kültürü için buradayız!