Performans Yönetimi ve İş Verimliliği

Performans Yönetimi Sade

Performans yönetimi, bir organizasyonda çalışanların hedeflere ulaşma sürecini yöneten ve destekleyen bir süreçtir. Performans yönetimi, çalışanların bireysel ve takım performansını izlemek, değerlendirmek, geliştirmek ve yönlendirmek amacıyla kullanılan bir dizi strateji, süreç ve araçları içerir.

Performans yönetimi, çalışanların iş performansını artırmayı, hedeflere ulaşmayı ve organizasyonun başarısını desteklemeyi hedefler. Aynı zamanda çalışanların motivasyonunu artırarak, gelişimlerini sağlamayı ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamayı amaçlar.

Performans yönetimi süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 • Performans Hedeflerinin Belirlenmesi: Çalışanlarla birlikte belirlenen hedefler ve beklentiler, performans yönetimi sürecinin temelini oluşturur. Bu adımda, çalışanların işlevsel ve kişisel hedefleri belirlenir.
 • Performans Değerlendirmesi: Belirlenen hedefler ve beklentiler doğrultusunda çalışanların performansı düzenli olarak değerlendirilir. Performans ölçütleri ve değerlendirme yöntemleri kullanılarak çalışanların performansı nesnel olarak değerlendirilir.
 • Geri Bildirim: Çalışanlara performansları hakkında geri bildirim verilir. Bu geri bildirim, güçlü yönleri vurgulayarak takdiri içerebilir ve gelişim alanlarını belirleyerek destek sunabilir. Geri bildirim, iki yönlü bir iletişim sürecidir ve çalışanların görüşlerini ifade etmelerine olanak tanır.
 • Performans Geliştirme Planları ve Eylemler: Performans değerlendirmesi sonuçlarına dayanarak, çalışanların performanslarını geliştirmek için ihtiyaç duyulan eylem ve planlar oluşturulur. Bu aşamada, eğitim, koçluk, mentorluk ve diğer destek mekanizmaları kullanılabilir.
 • Takip ve İzleme: Performans yönetimi süreci sürekli bir süreçtir ve çalışanların ilerlemesi düzenli olarak takip edilir. Performans hedefleri ve geliştirme planları gözden geçirilir ve gerektiğinde güncellenir.

Performans yönetimi, çalışanların motivasyonunu artırır, iş verimliliğini artırır, yeteneklerin geliştirilmesine yardımcı olur, hedeflere odaklanmayı sağlar ve organizasyonun başarısını destekler. Ayrıca, çalışanların performansı ve katkısı doğrultusunda ödüllendirme ve terfi gibi kar

Şirketler, başarıyı elde etmek ve sürdürmek için performans yönetimi ve iş verimliliği konularına odaklanmaktadır. Performans yönetimi, çalışanların hedeflere ulaşma sürecini değerlendirmeyi, geliştirmeyi ve yönlendirmeyi içeren bir sistemdir. İş verimliliği ise kaynakların en iyi şekilde kullanılmasıyla iş süreçlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Bu makalede, performans yönetimi ve iş verimliliği konusunda şirketlerin benimseyebileceği stratejik yaklaşımlar üzerinde durulacaktır.

Performans Yönetimi ve İş Verimliliği İlişkisi

Performans yönetimi ve iş verimliliği birbiriyle sıkı bir ilişki içerisindedir. İyi bir performans yönetimi sistemi, çalışanların performanslarını değerlendirirken hedeflerini net bir şekilde belirlemesini, geribildirim almasını ve gelişimlerini desteklemesini sağlar. Buna ek olarak, performans yönetimi, çalışanların motivasyonunu artırır ve performans standartlarının yüksek tutulmasını teşvik eder. Bu da iş verimliliğinin artmasına katkı sağlar.

Performans Yönetimi Stratejileri

Hedef Odaklı Yaklaşım: Şirketlerin performans yönetimi sürecinde belirli ve ölçülebilir hedefler belirlemesi önemlidir. Çalışanlar, kendilerine verilen hedeflere odaklanarak performanslarını değerlendirebilir ve geliştirebilir. Hedeflerin net, erişilebilir ve gerçekçi olması, çalışanların motivasyonunu artırır ve başarıya ulaşmayı kolaylaştırır.

Geribildirim Kültürünün Oluşturulması: Şirketlerin düzenli geribildirim sağlayan bir kültür oluşturması önemlidir. Çalışanlar, yöneticilerinden ve ekip arkadaşlarından düzenli olarak geribildirim alarak güçlü yönlerini geliştirebilir ve zayıf yönlerini düzeltme fırsatı bulabilir. İyi yapılandırılmış geribildirim süreci, çalışanların motivasyonunu artırır ve performanslarını sürekli olarak iyileştirmelerini sağlar.

Performans Geliştirme Planları: Şirketler, çalışanların performanslarını geliştirmelerine yardımcı olacak stratejiler ve planlar sunmalıdır. Eğitim ve gelişim programları, mentorluk veya koçluk destekleri gibi kaynaklar, çalışanların yeteneklerini ve yetkinliklerini artırmalarına yardımcı olur. Performans geliştirme planları, çalışanların potansiyellerini tam anlamıyla kullanmalarını sağlayarak iş verimliliğini artırır.

İş Verimliliği Stratejileri

 1. Süreç İyileştirme: Şirketlerin iş süreçlerini sürekli olarak gözden geçirmesi ve iyileştirmesi önemlidir. Verimsiz veya gereksiz adımları ortadan kaldırmak, süreçlerin daha akıcı ve etkin bir şekilde ilerlemesini sağlar. Süreç iyileştirme, zaman ve kaynak tasarrufu sağlayarak iş verimliliğini artırır.
 2. Teknolojik İnovasyon: Yeni teknolojik gelişmeleri takip etmek ve iş süreçlerine entegre etmek, şirketlerin verimliliğini artırmak için önemlidir. Otomasyon araçları, veri analitiği, bulut bilişim gibi teknolojik çözümler, iş süreçlerinin daha hızlı, doğru ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.
 3. İşbirliği ve İletişim: Ekip çalışması ve etkili iletişim, iş verimliliğini artırmak için önemli unsurlardır. İşbirliği ve iletişim, farklı departmanlar arasındaki koordinasyonu sağlar ve bilgi akışını iyileştirir. Bu da iş süreçlerinin daha verimli bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Performans yönetimi ve iş verimliliği, günümüz iş dünyasında başarıyı sağlamak için stratejik bir yaklaşım gerektirir. Şirketler, performans yönetimi süreçlerini hedef odaklı bir şekilde yönetmeli, düzenli geribildirim sağlamalı ve performans geliştirme planları sunmalıdır. İş verimliliğini artırmak için ise süreç iyileştirmesi, teknolojik inovasyon ve etkili işbirliği ve iletişim stratejileri benimsenmelidir. Bu stratejilerin bir araya gelmesi, şirketlerin rekabet avantajı elde etmesine ve sürdürülebilir başarıya ulaşmasına yardımcı olacaktır.

 

Başarılı Performans Yönetimi Stratejileri Uygulayan Şirketlerin İş Verimliliği Artışına Dair Bazı Örnekler

 • Google: Google, performans yönetimi sürecini etkili bir şekilde kullanarak iş verimliliğini artırmaktadır. Şirket, hedeflerin belirlenmesi, geribildirim sağlanması ve performans geliştirme planlarının oluşturulması konularında birçok en iyi uygulamayı benimsemektedir. Ayrıca, çalışanların performansını ölçmek için veri analitiği ve performans metrikleri kullanmaktadır. Bu stratejiler, çalışanların motivasyonunu artırırken, iş süreçlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar.
 • Netflix: Netflix, performans yönetimi sürecini esneklik ve özerklik prensipleriyle birleştirerek iş verimliliğini artırmaktadır. Şirket, çalışanlara yıllık performans incelemeleri yerine daha sık ve düzenli geribildirim sağlama yolunu tercih etmektedir. Ayrıca, çalışanların kendi performans hedeflerini belirleme ve geliştirme süreçlerine katılımını teşvik etmektedir. Bu sayede, çalışanlar daha motive olur ve iş süreçlerinde daha fazla sorumluluk alarak verimliliği artırır.
 • Amazon: Amazon, performans yönetimi sürecinde net hedefler belirlemeye ve geribildirim sağlamaya önem vermektedir. Şirket, "işe odaklı" bir yaklaşım benimseyerek çalışanların hedeflerine odaklanmalarını sağlar. Performans değerlendirmeleri ve geribildirim süreçleri, çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini tanımlayarak gelişimlerini desteklemektedir. Amazon ayrıca, çalışanlar arasında mentorluk ve koçluk programlarına da yer vererek performansı artırmaya yönelik stratejileri destekler.
 • Microsoft: Microsoft, performans yönetimi sürecini sürekli bir döngü olarak benimseyerek iş verimliliğini artırmaktadır. Şirket, çalışanlarla düzenli olarak geribildirim paylaşmayı ve performans hedeflerini belirlemeyi teşvik etmektedir. Ayrıca, çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimlerini desteklemek için çeşitli kaynaklar sunmaktadır. Bu yaklaşım, çalışanların sürekli olarak kendilerini geliştirmelerini sağlar ve iş verimliliğini artırır.

Bu örnekler, performans yönetimi stratejilerini başarıyla uygulayan şirketlerin iş verimliliğinde önemli artışlar sağladığını göstermektedir. Her bir şirket, kendi hedeflerine, kültürüne ve iş yapış şekline uygun stratejileri benimseyerek performans yönetimi ve iş verimliliği konularında başarı elde etmiştir.

PES Survey ile Çalışanlar ile ilgili sonuçların ele alındığı Kr.7.a kapsamında çalışanlarınızın kuruluş hakkındaki algılamalarını EFQM Mükemmelik Modeline bağlı olarak ölçmekte ve sonuçları Çalışanlar kriteri (Kr.3) ile ilişkisi kurulacak şekilde raporlamaktayız. Bizim ile iletişime geçerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Merhaba, Performansınızı artıran, insan odaklı bir kurum kültürü için buradayız!