Aykut Bora ile Söyleyişi: CEO'lar İnsan Kaynaklarından Ne Bekler?

Görsel 24 Nisan

Bugün, iş dünyasının önde gelen isimlerinden biriyle bir araya gelerek CEO’ların insan kaynaklarından beklentilerini ele alacağız. Konuğumuz, iş dünyasında uzun yılların deneyimine sahip olan, başarılı bir kariyeri bulunan Aykut Bora. Sayın Bora, işletme yönetimindeki liderlik yetenekleri ve insan kaynakları konusundaki uzmanlığıyla tanınıyor. Kendisi, Bilim İlaç’ın EFQM Mükemmellik Modelini uygulayarak Avrupa’nın en iyi yönetilen şirketi olarak “Avrupa Kalite Ödülü” ve 4 kategoride başarı ödülü ile taçlandırıldığı dönemde önemli sorumluluklar üstlendi. Yine Tüsiad-Sabancı Üniversitesi tarafından verilen yılın "En Rekabetçi Şirket Ödülü", Avrupa'nın en iyi iş modeli olarak kabul edilen "Ruban d’Honneur Ödülü" ve Peryön İnsan Yönetimi Ödüllerinde sorumlu olduğu süreçlerden “Yetenek Yönetimi” kategorisinde birincilik ödülü gibi prestijli ödüllerin sahibi Bilim İlaç’ın İnsan Kaynakları Direktörü olarak biliniyor. Ayrıca, Bilim İlaç'ta uyguladığı değişim yönetimi sonrasında Yaşar Şirketler Topluluğu'nda insan kaynakları yönetiminden sorumlu olarak görev almıştır. Halen, ABORA İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı ve PES Survey Çalışan Yönetimi Araştırmaları firmalarının kurucusu olarak danışmanlık yapmaktadır. Kendisi gönüllülük çalışmaları kapsamında Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Peryön’ün de 2 dönem Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmıştır.

 Kendisiyle, bu söyleşimizde CEO'ların insan kaynaklarından beklentilerini konuşacağız. Aykut Bey, hoş geldiniz.

Aykut BORA: Teşekkür ederim, bu güzel sözler için. İnsan kaynakları yönetimi konusundaki deneyimlerim ve görevlerim doğrultusunda, iş dünyasında insan kaynakları departmanının stratejik önemini ve CEO'ların insan kaynaklarından beklentilerini, önemli unsurlarını çok yakından gözlemleme fırsatım oldu. İşletmelerin başarısında insan kaynakları departmanının rolüne inandığım için, bu konuda derinlemesine bir tartışma yapmak benim için son derece anlamlı.

Özellikle, işletmelerin küreselleşen dünyada rekabet avantajı sağlaması ve sürdürülebilir büyüme elde etmesi için insan kaynakları departmanının stratejik bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Bu departman, doğru yetenekleri işe almak, çalışanların performansını yönetmek ve geliştirmek, işletme kültürünü güçlendirmek ve liderlik gelişimini desteklemek gibi birçok kritik görevi üstlenir. Dolayısıyla, CEO'lar olarak insan kaynakları departmanından stratejik bir vizyon ve etkili bir liderlik beklenir.

İnsan kaynakları departmanından beklentilerimiz, işletmenin stratejik hedeflerine uygun yetenekleri çekmek ve işe almak, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırmak, işletme kültürünü güçlendirmek ve liderlik potansiyelini geliştirmek gibi unsurları içerir. Bu beklentilerin karşılanması, işletmenin rekabet gücünü artırır, iş performansını iyileştirir ve uzun vadeli başarıya katkı sağlar.

Bu yüzden, insan kaynakları departmanının işletme stratejilerine uygun olarak faaliyet göstermesi ve CEO'ların beklentilerini karşılaması son derece önemlidir. İnsan kaynakları departmanının etkin bir şekilde yönetilmesi, işletmenin sürdürülebilir büyümesi ve rekabet avantajı elde etmesi için kritik bir unsurdur.

Moderatör: Merhaba Aykut Bey, öncelikle bu röportaj için zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. İnsan kaynakları konusunda CEO'ların beklentileri oldukça önemli. Sizce, bir CEO olarak insan kaynaklarından neler beklersiniz ve bu beklentilerinizin işletmenizdeki stratejik önemi nedir?

Aykut BORA: Merhaba, öncelikle teşekkür ederim. CEO’ların insan kaynaklarından önemli beklentileri var çünkü işletmelerin başarısında en kritik faktörlerden biri insan kaynağıdır. İnsan kaynakları departmanından öncelikle içinde yer aldıkları organizasyonun ihtiyaç duyduğu nitelikli ve yetenekli çalışanları bulmalarını bekler. Bu, işletmelerin büyüme ve gelişmesi için temel bir adımdır. Ayrıca, çalışanların bağlılığını artırmak, motivasyonlarını yükseltmek ve işletme kültürünü korumak da insan kaynakları departmanının sorumlulukları arasındadır. Bunların yanı sıra, insan kaynaklarından işletmenin stratejik hedeflerine uygun yetenekleri geliştirmelerini, liderlik potansiyelini keşfetmelerini ve çalışanların kariyer gelişimlerini desteklemelerini bekleriz. Bu, uzun vadeli başarı için kritik öneme sahip bir stratejidir. Son olarak, insan kaynakları departmanından işletme içindeki iletişimi güçlendirmelerini, çeşitliliği teşvik etmelerini ve takım çalışmasını desteklemelerini bekler. Çünkü başarılı bir organizasyon için çeşitlilik, yenilik ve iş birliği önemlidir.

Moderatör: İnsan kaynakları departmanının, işletmenizin stratejik hedeflerine ulaşmasında nasıl bir rol oynamasını bekliyorsunuz?

Aykut BORA: İşletmelerin stratejik hedeflerine ulaşmada insan kaynakları departmanının oynayacağı rol oldukça kritiktir. İlk olarak, insan kaynakları departmanının, işletmenin hedeflerine uygun yetenekleri çekme ve işe alım süreçlerini yönetme konusundaki başarısı büyük önem taşır. Doğru yeteneklerin işletmeye katılması, işletmenin büyüme ve başarısı için temel bir faktördür. Ayrıca, insan kaynakları departmanı, mevcut çalışanların yeteneklerini geliştirmek ve kariyerlerini ilerletmek için uygun eğitim ve geliştirme programları sağlayarak işletmenin uzun vadeli başarısını desteklemelidir. Bunun yanı sıra, departmanın liderlik gelişimi ve performans yönetimi gibi süreçleri etkin bir şekilde yönetmesi, işletmenin stratejik hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynar. Son olarak, insan kaynakları departmanı, işletme kültürünü güçlendirme, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırma, çeşitliliği teşvik etme gibi konularda da önemli bir rol üstlenmelidir. Tüm bu faktörler, insan kaynakları departmanının işletmenin stratejik hedeflerine ulaşmasında merkezi bir rol oynamasını sağlar.

Moderatör: İnsan kaynakları departmanın performansını ölçmek ve sürekli olarak iyileştirmek için hangi anahtar göstergeler kullanıyorsunuz ve bu göstergeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Aykut BORA: Günümüz iş dünyasında, işletmelerin başarısı büyük ölçüde insan kaynağına dayanmaktadır. Bu nedenle, işletmelerin stratejik hedeflerine ulaşmasında insan kaynakları departmanının oynadığı rol oldukça kritiktir. Bu makalede, işletmelerin insan kaynakları departmanının rolü ve performans değerlendirmesine odaklanacağız.

İnsan kaynakları departmanı, işletmenin stratejik hedeflerine ulaşmasında temel bir rol oynar. İlk olarak, departman, işletmenin ihtiyaç duyduğu nitelikli ve yetenekli çalışanları bulmak ve işe almakla sorumludur. Doğru yeteneklerin işletmeye katılması, işletmenin büyüme ve başarısı için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, insan kaynakları departmanının işe alım süreçlerini etkin bir şekilde yönetmesi ve adayları doğru kriterlere göre değerlendirmesi önemlidir.

Ayrıca, insan kaynakları departmanı, mevcut çalışanların yeteneklerini geliştirmek ve kariyerlerini ilerletmek için uygun eğitim ve geliştirme programları sağlayarak işletmenin uzun vadeli başarısını desteklemelidir. Bu, çalışanların motivasyonunu artırır, işletme içindeki liderlik potansiyelini keşfeder ve çalışanların işletme için daha fazla değer yaratmalarını sağlar.

İnsan kaynakları departmanı, işletme kültürünü güçlendirme, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırma, çeşitliliği teşvik etme gibi konularda da önemli bir rol üstlenmelidir. İşletme kültürü, çalışanların davranışlarını ve kararlarını yönlendiren bir faktördür. Güçlü bir işletme kültürü, çalışanların işletmeye olan bağlılığını artırır ve işletme performansını olumlu yönde etkiler.

İnsan kaynakları departmanının performansını ölçmek ve sürekli olarak iyileştirmek için çeşitli anahtar göstergeler kullanılabilir. İşletmenin işe alım süreçlerinin etkinliği, personel devri oranı, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı, içten terfi, eğitim ve geliştirme programlarının etkinliği gibi göstergeler, insan kaynakları departmanının performansını değerlendirmede önemli bir rol oynar. Bu göstergelerin düzenli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi, departmanın güçlü yönlerini vurgulamak ve zayıf yönlerini iyileştirmek için stratejik bir rehber sağlar.

Moderatör: İnsan kaynakları departmanı, işletme içindeki iletişimi güçlendirmek ve takım çalışmasını teşvik etmek gibi konularda nasıl bir strateji izlediğini ve bu stratejilerin işletmenin genel performansına etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Aykut BORA: İşletmelerin başarısı, sadece bireysel yeteneklerin bir araya gelmesiyle değil, aynı zamanda etkili iletişim ve sağlam bir takım çalışmasıyla da mümkündür. Bu nedenle, işletmemizin insan kaynakları departmanı olarak, iletişimi güçlendirmek ve takım çalışmasını teşvik etmek gibi konuları stratejik bir yaklaşımla ele alıyoruz.

İletişim, işletmemizin her seviyesinde hayati bir öneme sahiptir. İnsan kaynakları departmanı olarak, çalışanlar arasında açık ve etkili iletişimi teşvik etmek için çeşitli stratejiler izlemek gerekir. Öncelikle, düzenli olarak gerçekleştirilen geri bildirim mekanizmalarıyla, çalışanların görüşlerini ve önerilerini almaya önem verilmeli. Ayrıca, şeffaflığı teşvik eden bir kültür oluşturarak, çalışanların işletme hedefleri ve karar alma süreçleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlanmalı. İletişim becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim ve atölye çalışmaları düzenleyerek, çalışanların iletişim becerilerini güçlendirmelerine destek olmalı. Tüm bu çabalar, işletme içindeki iletişimi güçlendirmek ve çalışanların birbirleriyle etkili bir şekilde iletişim kurmalarını sağlamak için yapılan stratejik adımların önemli bir parçası olmalıdır.

Takım çalışması da işletmelerin başarısı için kritik öneme sahip bir faktördür. İnsan kaynakları departmanı olarak, takım çalışmasını teşvik etmek ve güçlendirmek için çeşitli stratejiler izlenmeli. İlk olarak, işletme genelinde takım çalışmasını teşvik eden bir kültür oluşturulmalıdır. Bu, iş birliği ve dayanışma duygusunu güçlendirerek, çalışanların birbirleriyle daha yakın bir şekilde çalışmalarını sağlar. Ayrıca, proje bazlı çalışma grupları oluşturarak, çalışanların farklı departmanlardan gelen meslektaşlarıyla birlikte çalışmalarını teşvik edilebilir. Bu gruplar, farklı bakış açılarından faydalanmayı ve yenilikçi çözümler üretmeyi destekler. Takım çalışmasını teşvik etmek için düzenlenecek birtakım etkinlikler ve eğitim programları da bu stratejinin bir parçasıdır.

İletişimi güçlendirmek ve takım çalışmasını teşvik etmek gibi konuları stratejik bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini belirterek, bu stratejilerin işletmelerin genel performansına olumlu etkisini gözlemlenebilir. Daha güçlü bir iletişim ağı, çalışanların daha iyi bir şekilde bilgi alışverişi yapmalarını ve sorunları daha hızlı çözmelerini sağlar. Bu da işletme içindeki verimliliği artırır ve işletme hedeflerine ulaşmada daha etkili bir yol açar. Aynı şekilde, takım çalışmasını teşvik etmek, iş birliğini artırır, yaratıcılığı teşvik eder ve işletmenin çeşitli zorluklarla daha etkili bir şekilde başa çıkmasını sağlar.

Moderatör: İşletme yöneticileri, insan kaynakları departmanından sadece yetenekli çalışanları işe almak ve mevcut çalışanların performansını yönetmek gibi operasyonel görevlerin ötesinde neler beklerler? Bu beklentilerin işletme stratejilerine ve uzun vadeli başarısına nasıl katkı sağladığını düşünüyorsunuz?

Aykut BORA: İşletme yöneticileri, insan kaynaklarından sadece operasyonel görevlerin ötesinde farklı beklentiler içindedir. Bu beklentilerin, işletme stratejilerine ve uzun vadeli başarısına nasıl katkı sağladığını anlamak için derinlemesine bir inceleme yapılması gerekiyor.

Öncelikle, insan kaynakları departmanından, işletme kültürünü güçlendirmek ve işletme değerlerini yansıtan bir çalışma ortamı oluşturmak beklenir. İşletme kültürü, çalışanların davranışlarını ve işletme içindeki ilişkilerini yönlendiren bir etkendir ve doğru bir şekilde yönetilmesi işletmenin başarısını olumlu yönde etkiler. İnsan kaynakları departmanının, işletme kültürünü güçlendirmek için çeşitli stratejiler geliştirmesi ve uygulaması gerekmektedir. Bu stratejiler, çalışanların işletme değerlerine bağlılığını artırır ve iş birliği ruhunu teşvik eder. Böylece, işletmenin uzun vadeli hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynar.

Ayrıca, insan kaynakları departmanından, işletme stratejilerimize uygun yetenekleri işe almak ve işe alım süreçlerini etkin bir şekilde yönetmek beklenir. Doğru yeteneklerin işletmeye katılması, işletmenin büyüme ve başarısı için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, insan kaynakları departmanının, işe alım süreçlerini dikkatli bir şekilde planlaması ve yürütmesi gerekmektedir. Ayrıca, işletme stratejilerine uygun yetenekleri belirlemek ve işe alım sürecinde değerlendirmek için doğru ölçütlerin belirlenmesi önemlidir. Bu sayede, işletmenin uzun vadeli başarısına katkı sağlayacak nitelikli ve uyumlu bir işgücü oluşturulur.

Bunun yanı sıra, insan kaynakları departmanından, işletme stratejilerini destekleyen eğitim ve geliştirme programları sunmasını beklenir. İşletmenin başarısı, çalışanların yeteneklerini sürekli olarak geliştirmelerine ve kariyerlerini ilerletmelerine bağlıdır. Bu nedenle, insan kaynakları departmanının, çalışanların eğitim ihtiyaçlarını belirlemesi ve uygun eğitim ve geliştirme fırsatları sağlaması önemlidir. Bu programlar, çalışanların işletme stratejilerine uygun becerileri kazanmalarını ve işletmenin rekabet avantajını artırmalarını sağlar.

İnsan kaynakları departmanından, işletme stratejilerine uygun performans yönetimi ve liderlik gelişimi süreçlerini yönetmesini beklenir. İşletmenin başarısı, etkili liderlik ve yüksek performanslı çalışanlarla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, insan kaynakları departmanının, çalışanların performansını etkili bir şekilde yönetmesi ve liderlik potansiyelini geliştirmesi önemlidir. Bu süreçler, işletmenin stratejik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak yetenekleri tanımlar ve destekler.

Tüm bu beklentilerin işletme stratejilerine ve uzun vadeli başarısına nasıl katkı sağladığını değerlendirdiğimizde, insan kaynakları departmanının kritik bir rol oynadığını görürüz. İnsan kaynakları departmanı, işletmenin kültürünü güçlendirerek, doğru yetenekleri işe alarak, eğitim ve geliştirme programları sunarak ve performans yönetimi süreçlerini yöneterek, işletmenin stratejik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlar. Bu nedenle, insan kaynakları departmanının işletme yöneticileri tarafından doğru şekilde yönetilmesi ve desteklenmesi kritik öneme sahiptir.

Moderatör: Global bir perspektifle düşünürsek, farklı kültürlerde ve işletme yapılarında CEO'ların insan kaynaklarından beklentileri nasıl farklılık gösterebilir ve bu farklılıkların işletmelerin uluslararası rekabet gücü üzerindeki etkisi nedir?


Aykut BORA: Farklı coğrafyalarda ve kültürel yapıların içinde işletmelerin insan kaynaklarından beklentileri çeşitlilik gösterebilir. Örneğin, Batı kültüründe, işletmeler genellikle bireysel yetenekleri ve özgünlüğü ön planda tutarken, Doğu kültüründe ise daha çok toplumsal uyum ve iş birliği önemlidir. Dolayısıyla, CEO’ların beklentileri de işletmelerin faaliyet gösterdiği kültüre ve coğrafyaya göre şekillenir.

Öncelikle, kültürel çeşitliliği ve iş birliğini teşvik etmek gerekir. Küresel bir şirket olarak, farklı kültürlerden gelen çalışanların bir araya gelerek fikir alışverişi yapması ve iş birliği içinde çalışması, işletmelerin uluslararası rekabet gücünü artırır. Bu nedenle, insan kaynakları departmanından, çeşitliliği teşvik eden politikalar ve programlar geliştirmesini bekliyorum. Ayrıca, kültürel farklılıklara saygı duyan bir işletme kültürü oluşturulması da önemlidir.

İkinci olarak, yetenekli ve çok kültürlü bir işgücü oluşturulması hedeflenmeli. İşletmelerin uluslararası rekabet gücünü artırmak için, farklı kültürlerden gelen yetenekleri işe almak ve onları desteklemek de önemlidir. İnsan kaynakları departmanından, dünya çapında yetenek havuzlarını etkin bir şekilde değerlendirmesini ve işletmelerine uygun yeteneklerin bulunması beklenir. Ayrıca, çok kültürlü bir çalışma ortamında çalışanların kariyer gelişimlerini desteklemek için eğitim ve geliştirme programlarının yaşama geçirilmesi beklenir.

İşletmelerin uluslararası rekabet gücünü artırmak için, iş birliği ve iletişimi güçlendirmeye odaklanılır. Bizim de farklı coğrafyalarda ve kültürlerde faaliyet gösteren bir şirket olarak, etkili iletişim ve iş birliği, başarımızın temelini oluşturur. İnsan kaynaklarından, işletme içinde iletişimi güçlendirmek için çeşitli stratejiler geliştirmesini ve kültürel farklılıkları anlayarak etkili iletişimi teşvik etmesini bekleriz.

İşletmelerin uluslararası rekabet gücünü artırmak için, insan kaynakları departmanının kültürel çeşitliliği teşvik etmesi, yetenekli ve çok kültürlü bir işgücü oluşturması ve etkili iletişimi güçlendirmesi önemlidir. Bu beklentilerin karşılanması, işletmenin uluslararası arenada başarılı olmasına ve rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olur.

Merhaba, Performansınızı artıran, insan odaklı bir kurum kültürü için buradayız!